منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم کلاهبرداری

شکواییه استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

استفاده از سند مجعول عبارت است از به کار بردن یا مورد استفاده قرار دادن نوشته و سند مجعول به جای سند واقعی با علم به مجعول بودن آن. جرم استفاده از سند مجعول مطلق است، منوط و مقید به امری نمی باشد و به صرف ارائه و استفاده از آن، جرم واقع می گردد، هر چند موجب فریب شخص نگردد. در صورتی هم که شخص با استفاده از سند مجعول به نحو متقلبانه، مالی را اخذ نماید، مرتکب کلاهبرداری هم می‌شود.

شکواییه کلاهبرداری

کلاهبرداری بدین معنا است که شخص با استفاده از وسایل متقلبانه سعی در بردن مال دیگری نماید و موفق شود که مال دیگری را برباید. تمایز اصلی کلاهبرداری با سایر جرایم در آن است که در بیشتر جرایم علیه اموال مال بدون رضایت مالک و حتی از طریق توسل به خشونت به مجرم منتقل می‌شود اما در کلاهبرداری شخص کلاهبردار به گونه‌ای رفتار می کند که صاحب مال فریب خورده ،خود با رضایت و میل آن مال را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد.