منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

خانواده

دادخواست مطالبه نفقه زوجه و فرزندان

طبق ماده۶ قانون حمایت خانواه نیز آمده است، مادر طفل یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق طرح دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. اگر فرزند به سن بلوغ و سن رشد قانونی نرسیده است، خودش به تنهایی قادر به اقامه دعوا در خصوص مطالبه نفقه نمی باشد که در این صورت مادر میتواند به نیابت از وی این امر را انجام دهد. در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه و فرزند، زوجه میتواند با ارائه دادخواست مذکور به دادگاه صالح این حق قانون و شرعی خود و فرزند را از وی مطالبه نماید.

اظهارنامه الزام به نگهداری و حضانت طفل

بر اساس قانون هیچ یک از والدین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنان سپرده شده است خودداری کنند. در صورت امتناع هریک، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند. از طریق ارسال اظهارنامه مذکور میتوانید رسما این حق را مطالبه کنید و در صورتی که این اظهارنامه به نتیجه نرسید، میتوانید دادخواست الزام به نگهداری طفل را تنظیم نموده و یا شکواییه عدم انجام وظیفه حضانت نیز قابل ارائه به دادگاه کیفری میباشد که نمونه هر دو مورد در همین سایت موجود میباشد.

اظهارنامه استرداد طفل مشترک بر مبنای حق حضانت

چنانچه به حکم دادگاه خانواده، حضانت طفل برعهده کسي قرار گيرد و پدر و مادر و يا شخص ديگري مانع از اجراي حکم شود و يا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي‌نمايد و از نظر کیفری این عمل قابل تعقیب جزایی و مشمول مجازات حبس از سه ماه تا‌شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم میباشد. از طریق ارسال اظهارنامه مذکور میتوانید رسما این حق را مطالبه کنید و در صورتی که این اظهارنامه به نتیجه نرسید، میتوانید استرداد طفل مشترک را از طریق تنظیم دادخواست مربوطه که در همین سایت موجود است مطالبه نمایید.

اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

بر اساس ماده 1174 قانون مدنی، در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات با فرزند خود را دارد . بنابراین هیچ یک از والدین را نمی توان از ملاقات با فرزندش محروم نمود. از طریق ارسال اظهارنامه مذکور میتوانید رسما این حق را مطالبه کنید و در صورتی که این اظهارنامه به نتیجه نرسید، میتوانید ملاقات با فرزند را از طریق تنظیم دادخواست مربوطه که در همین سایت موجود است مطالبه نمایید.

اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی

قبل از عقد ازدواج و در دوران نامزدی ، در صورتی که یکی از زوجین اقدام به تهیه هدایایی برای طرف دیگر و یا خانواده او نموده باشد ولی بنا به دلایلی، نامزدی بهم بخورد و ازدواج صورت نگیرد هر یک از طرفین اعم از زن یا مرد که از بابت به هم خوردن وصلت مزبور متحمل مخارجی شده باشد و یا هدایایی را به طرف مقابل داده باشد، می تواند، اقدام به استرداد هدایای دوران نامزدی نماید. با این حال قبل از مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای استرداد هدایای نامزدی در دادگاه خانواده، می توان از طربق ارسال اظهارنامه مزکور به طرف مقابل، این امر را به صورت رسمی تقاضا نمود.

اظهارنامه مطالبه مهریه

در مهریه عندالمطالبه به‌محض انعقاد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هرنوع عملی را نسبت به آن انجام دهد. چنانچه مرد نفقه پرداخت کند یا حتّی درصورتی‌که همسرش را طلاق دهد، این اقدامات باعث ازبین‌رفتن مالکیت زن بر مهر نمی‌شود و زن همچنان مالک مِهر خواهد بود. برای مطالبه مهریه ارائه اظهارنامه مذکور الزامی نیست و اختیاری است چنانچه این احتمال را میدهید که زوج با مطالبه رسمی مهریه از طریق ارسال اظهارنامه، اقدام به پرداخت مهریه مینماید میتوانید از اظهارنامه مذکور استفاده نمایید.

اظهارنامه استرداد جهیزیه

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه وسایل زندگی جز نفقه بوده و از وظایف شوهر است و زن در اینخصوص وظیفه ای ندارد با این وجود تمام خانواده ها طبق عرف و آداب و رسوم اجتماعی، آن را تامین می کنند. بنابراین جهیزیه تهیه شده توسط خانواده زن، به خود زن تعلق دارد و به همین دلیل است که بعد از ازدواج ، در صورتی که زن و شوهر با هم به اختلاف برسند، زن می تواند با اقدامات قانونی لازم، نسبت به استرداد جهیزیه خود، مبادرت نماید که یکی از این اقدامات ، تنظیم اظهارنامه مذکور برای استرداد جهیزیه است در صورتى که مرد به ممانعت ادامه داد، زن مى تواند به دادگاه مراجعه کند.

اظهارنامه مطالبه نفقه زوجه و فرزند

از آنجا که قانون مرد را به عنوان قانون سرپرست خانواده معرفی می کند و به دنبال حق ولایت وی بر فرزندان، پدر وظیفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزندش را پرداخت کند. طبق ماده۶ قانون حمایت خانواه مادر طفل یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق طرح دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد، اگر فرزند به سن بلوغ و سن رشد قانونی نرسیده باشد، خودش به تنهایی قادر به اقامه دعوا در خصوص مطالبه نفقه نمی باشد که در این صورت مادر میتواند به نیابت از وی این امر را انجام دهد. در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه و فرزند، زوجه میتواند قبل از اقامه دعوی از طریق اظهارنامه مذکور این حق قانون و شرعی خود و فرزند را از وی مطالبه نماید.

اظهارنامه مطالبه نفقه زوجه

نفقه عبارت است از چيزي كه براي گذراندن زندگي، لازم و مورد نياز است به موجب ماده 1107 نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند تهیه مسکن ، پوشاک ، خوراک ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی. به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زن است. در واقع یکی از مهمترین تکالیفی که بعد از عقد نکاح به عهده شوهر قرار می گیرد، پرداخت نفقه به همسرش می باشد. در واقع ، پرداخت نفقه زن مانند یک دین یا بدهی بر عهده شوهر است تا اینکه آن را بپردازد. در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه، زوجه میتواند قبل از اقامه دعوی از طریق اظهارنامه مذکور این حق قانون و شرعی خود را از وی مطالبه نماید.

اظهارنامه الزام به تمکین زوجه

در شرایطی که زن بدون مانع قانونی و شرعی و بدون اجازه از همسر خود زندگی مشترک را ترک کند ، شوهر می تواند با ارسال یک اظهارنامه حقوقی وی را به زندگی مشترک و ایفای وظایف و تکالیف زناشویی دعوت نماید. با ارسال این اظهارنامه مهلتی به زن داده می شود که زن دوباره تمکین کند ؛ اما در صورتی که زن تمکین نکرد مرد می تواند این بار به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست الزام به تمکین دهد مزیت ارسال اظهارنامه در اینجا این است که خود قرینه ای بر این است که از چه تاریخی زن منزل را ترک کرده و از آن تاریخ و با وجود شرایط ، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت و از طرفی امکان صلح و سازش قبل از کشانده شدن اختلاف به دادگاه وجود دارد.