منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

خرید و فروش

قرارداد وکالت نامه خرید ملک (بصورت کلی)

قرارداد وکالت نامه خرید ملک (بصورت کلی) راجع به اقدام به خریداری نمودن هر نوع ملک اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری ، زمین ، باغ ، ویلا ، آپارتمان و غیره مشاعاً یا مفروزاً ، از هر شخص حقیقی و یا حقوقی بنام و برای موکل به هر مبلغ و به هر متراژ و تحت هر پلاک ثبتی که وکیل صلاح بداند می باشد.این قرارداد از هشت ماده تهیه شده است.

قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

قرارداد اجاره به شرط تملیک غیرمنقول راجع به تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر همراه با سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که به رویت مستاجر رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است،می باشد.

قرارداد پیش فروش آپارتمان

قرارداد پیش فروش آپارتمان در زمینه توافق خریدار و فروشنده در خصوص آپارتمانی است که درحال ساخت است و هنوز به مرحله ی پایانی کار نرسیده است.این قرارداد در 9 ماده گردآوری شده است و طرفین آن خریدار و فروشنده می باشند.

قرارداد حق العمل کاری خرید زمین

قرارداد حق العمل کاری خرید زمین در زمینه انجام امورخاص به نام خود و برای دیگری است.این قرارداد دارای تفاوت های اساسی با دلالی و وکالت می باشد که در9 ماده گردآوری شده است.

قرارداد وکالت خرید ملک

قرارداد وکالت خرید ملک راجع به خریداری قطعی یا قبول مصالحه قطعی هر نوع ملك و مستقل اعم از عرصه و اعیان می باشد که در هشت ماده تهیه شده و طرفین آن موکل و وکیل می باشند.

قرارداد خرید باغ

قرارداد خرید باغ در زمینه خرید یک قطعه باغ با جميع توابع شرعیه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و .... حلقه چاه آب حفر شده در آن است.این قرارداد در 10 ماده گردآوری شده است.

قرارداد تقسيم ارث و ماترک غیرمنقول

قرارداد تقسيم ارث و ماترک غیرمنقول راجع به تقسيم ماترك غيرمنقول متوفی بین وراث آنها می باشد بطوری که بعد از اینکه افراد فوت می کنند رابطه آن ها با اموالشان قطع می شود و به طور قهری و غیر ارادی اموال و ماتر ک متوفی به ورثه تعلق می گیرد و به ارث می رسد.این قرارداد در هفت ماده تهیه شده است.

قرارداد خرید و فروش ملک مسکونی

قرارداد خرید و فروش(بیع) ملک مسکونی در زمینه انتقال تمامیت 6 دانگ از آپارتمان همراه با پارکینگ، انبار و حق اشتراک آب، برق، گاز، تلفن و ... بوده که در 9 ماده گردآورری شده است.