منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعاوی سرقفلی

دعوای مطالبه سرقفلی زمانی پدید می‌آید که موجر یا همان اجاره دهنده ملک زودتر از زمانی که با مستاجر خود قرارداد بسته بود به او دستور تخلیه ملک را بدهد. در این زمان مستاجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایتی مبتنی بر اینکه اجاره دهنده ملک زودتر از زمان تعیین شده درخواست تخلیه داده است، مبلغ سرقفلی را مطالبه نماید. در این صورت زمانی که دادگاه حکم را صادر کرده و به اجاره دهنده ملک دستور پرداخت مبلغ سرقفلی را داده باشد، موجر تنها۱۰ روز فرصت دارد تا مبلغ سرقفلی را پرداخت کند.

دادخواست الزام به تنظیم سند سرقفلی

سرقفلی، از زمره حقوق و امور مالی متعلق به مالک ان می باشد،که برای دارنده ان می‌تواند حق هرگونه تصرف را ایجاد نماید. در صورت اخذ مبلغی بابت انتقال سرقفلی توسط مالک یا موجر، آن‌ها موظف به تنظیم سند اجاره و تنظیم سرقفلی به موجب سند رسمی می‌باشد. باید در دفاتر اسناد رسمی حاضر گردند و ان را امضا نمایند. در صورتی که مالک یا موجر از تنظیم سند رسمی سرقفلی، خودداری کند، مستاجر یا منتقل الیه می‌تواند الزام او را از دادگاه جهت تنظیم سند رسمی سرقفلی بخواهد. در صورت استنکاف مالک یا موجر از تنظیم سند رسمی سرقفلی به موجب حکم دادگاه، نماینده ی قضایی دادگاه به جای مالک، اقدام به تنظیم و امضای سند رسمی سرقفلی می کند.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و سند صلح سرقفلی

مواردی وجود دارد که گاها بین موجر و مستاجر که ملک را در تصرف دارد، اجاره نامه تنظیم نشده و یا اگر تنظیم گردیده، مدت ان منقضی شده است، یا انکه ضمن اجاره نامه ی عادی، توافق بر تنظیم اجاره نامه رسمی در موعد معین شده است و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط ان اختلاف دارند یا هر یک از طرفین با طرف دیگر در این زمینه همکاری لازم را انجام نمی‌دهد، در این صورت هر یک از موجر یا مستاجر می‌توانند برای تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره نامه تنظیم نشده است) و یا تنظیم اجاره نامه رسمی، به دادگاه صالح مراجعه و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به انضمام الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی در صورتیکه مبلغی بابت سرقفلی را پرداخت کرده باشند را مطرح نمایند.