منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای استرداد جهیزیه

اظهارنامه استرداد جهیزیه

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه وسایل زندگی جز نفقه بوده و از وظایف شوهر است و زن در اینخصوص وظیفه ای ندارد با این وجود تمام خانواده ها طبق عرف و آداب و رسوم اجتماعی، آن را تامین می کنند. بنابراین جهیزیه تهیه شده توسط خانواده زن، به خود زن تعلق دارد و به همین دلیل است که بعد از ازدواج ، در صورتی که زن و شوهر با هم به اختلاف برسند، زن می تواند با اقدامات قانونی لازم، نسبت به استرداد جهیزیه خود، مبادرت نماید که یکی از این اقدامات ، تنظیم اظهارنامه مذکور برای استرداد جهیزیه است در صورتى که مرد به ممانعت ادامه داد، زن مى تواند به دادگاه مراجعه کند.

دادخواست استرداد جهیزیه

دادخواستی است که از سوی خانم برای پس گرفتن جهیزیه ای که به منزل شوهر برده مورد استفاده قرار میگیرد، برای جلوگیری از ازبین رفتن جهیزیه و یا انتقال آن به دیگری و ... خانم میتواند قبل و یا ضمن دادخواست استرداد جهیزیه، تقاضای تامین خواسته یا توقیف آن را بکند.

دادخواست استرداد جهیزیه با تامین خواسته

دادخواستی است که از سوی خانم برای پس گرفتن جهیزیه ای که به منزل شوهر برده مورد استفاده قرار میگیرد و برای جلوگیری از بین رفتن جهیزیه، ایشان میتواند درخواست تامین خواسته کند به این معنی که تا زمان صدور حکم، وسایل مورد خواسته محفوظ بماند. در این نمونه فرم، تامین خواسته و استرداد جهیزیه به صورت یکجا مطالبه شده است.