منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای اعسار

دادخواست مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

گاهی شخصی از افراد مطالبات دارد که موفق به دریافت آن نمی شود از طرفی به علت عدم دسترسی به دارایی خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی و طرح دعوی را ندارد. قانون گذار برای جلوگیری از تضییع حق این اشخاص این امکان را برای ایشان فراهم کرده که نسبت به هزینه دادرسی دادخواست اعسار بدهند و دعوی خود را مطرح کنند.

گاهی شخصی به پرداخت مبلغی به هر عنوان(دیه، خسارت، انجام تعهد و ...) محکوم می شود اما توانایی پرداخت آن را به علت عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به دارایی ندارد. از طرفی در صورت عدم پرداخت محکوم به، شخص محکوم با درخواست طلبکار، زندانی می شود تا زمانی که بتواند بدهی خود را بپردازد. در این موارد افراد برای جلوگیری از زندانی شدن دادخواست اعسار می دهند و تقاضای تقسیط بدهی خود را می کنند.