منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای تخليه

دادخواست صدور حکم تخلیه عین مستاجره طبق قانون 1362 به علت ایجاد مرکز فساد در عین مستاجره

طبق تبصره 2 ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر1362 در موردی که مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد موجر میتواند در قراردادهای اجاره ای که مشمول این قانون میشوند دادخواست مذکور را ارئه نماید و به محض ثبوت آن، دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می‌دهد.

دادخواست صدور حکم تخلیه عین مستاجره طبق قانون 1356 به علت نیاز فعلی موجر به کسب و کار در محل

در صورتیکه موجر برای استفاده از محل عین مستأجره، احتیاج مادی واقعی داشته باشد به این مفهوم که عدم اشتغال در عین مستأجره موجبات عسر و حرج موجر را فراهم کرده و مشکلات مالی برای وی به دنبال داشته باشد؛ میتواند دادخواست مذکور را ارائه دهد.

دادخواست تخلیه عین مستاجره طبق قانون 1376 به علت اتمام مدت اجاره

دستور تخلیه امتیازی است که قانون گذار در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 76 در جهت حمایت از مالکین تصویب نمود که طی آن قانون در صورت وجود شرایطی مرجع رسیدگی کننده می تواند بدون ورود به ماهیت اختلاف، دستور تحویل ملک به مالک را بدهد ولی اگر شرایط شکلی قانونی جهت صدور دستور وجود نداشته باشد و باید راه طولانی تر اخذ حکم تخلیه را دنبال نمود. در زمانی که مهلت اجاره به اتمام رسیده است و مستأجر اقدام به تخلیه عین ننموده است با توجه به شرایط مذکور و درصورتیکه مستاجر اجاره بها را به موقع پرداخت نکرده باشد و اجور معوقه طلبکار باشید میتوانید دادخواست فوق الذکر را به مرجع صالح ارائه دهید