منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای طلاق

دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در دادگاه کشور خارجی

در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوی طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه زوجین به مراکز اسلامی ، صیغه شرعی طلاق با حضور شهود جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه میتوانند به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دادخواست مذکور را ارائه نمایند.

نمونه دادخواست طلاق توافقی

طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که ضمن آن زوجین با یکدیگر درباره اموری از جمله حضانت فرزندان، مهریه زوجه، اجرت المثل و نفقه توافق می کنند و با ارائه دادخواستی از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش می نمایند. قانون حمایت خانواده در این باره مراحل و مدارکی در نظر گرفته است که متقاضیان طلاق توافقی باید به همراه داشته باشند.

دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی

براساس قانون احکام صادره از دادگاه های خارجی قابلیت اجرا در ایران ندارد مگر اینکه توسط دادگاه صلاحیتدار در ایران بررسی و تنفیذ شود. لذا زوجین در صورتیکه حکم طلاق از دادگاه خارج دریافت کرده باشند برای اجرا در ایران باید از دادگاه صالح در ایران درخواست تنفیذ و اجرای حکم را بنمایند.

دادخواست طلاق به علت ضرب و جرح

به طور کلی در قانون کشور ایران زوجه حق طلاق ندارد مگر اینکه ضمن عقد ازدواج یا با مراجعه به محضر، مرد وکالت در طلاق را به زن اعطا کند. اما روش دیگری هم برای وکالت در طلاق هست از جمله شروط دوازده گانه مندرج در سند ازدواج. در صورتی که یکی از این شرایط در زندگی مشترک رخ دهد، زن با مراجعه به دادگاه و اثبات آن می تواند به دستور دادگاه خود را مطلقه نماید.