منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای فروش مال مشاع

مال مشاع به مالی گفته میشود که بیش از یک مالک دارد. یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق مالکیت دارد و هر شریک می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید اما در اکثر مواقع شرکا راضی به تقسیم نمی باشند و ملک هم قابل تقسیم و یا افراز نمیباشد خواهان با ارائه گواهی عدم امکان افراز ملک صادره از اداره ثبت یا دادگاه حسب مورد میتواند برای فروش ملک مشاع اقدام کند.