منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای فک رهن

زمانیکه شخصی ملک خود را که در رهن است به وسیله مبایعه نامه عادی به دیگری بفروشد و تعهد نماید که نسبت به بازپرداخت بدهی خود به مرتهن و انتقال سند رسمی به خریدار اقدام نماید، ولی به تعهدات خود عمل ننماید که خریدار میتواند نمونه دادخواست فوق را به دادگاه صالح تقدیم نماید.

زمانی که شخص ملک خود را در ازای اخذ وام از بانک به موجب عقد رهن، در گروی بانک قرار میدهد و با وجود اینکه دین و تمامی اقساط توسط مدیون به طور کامل پرداخت می شود و طلبکار به همه ی حق و حقوق خود دست می یابد اما طلبکار یا همان بانک اقدام به فک رهن مال مرهونه نمی نماید. در این حالت، راهن باید دعوی الزام به فک رهن را به موجب دادخواست مذکور در دادگاه صالح مطرح نماید.