منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای مربوط به کمیسیون ماده ۱2 قانون شهری

ماده 12 قانون زمین شهری کمیسیون تشکیل داده است تا به واسطه آن اعضا اقدام به شناسایی زمین های موات نموده در راستای احیای آن نمایند. زمین موات زمینی است که سابقه عمران و احیا را نداشته باشند. بعد از اینکه کمیسیون زمینی را موات شناخت، افراد معترض می توانند با در دست داشتن مدارک خود از دادگاه درخواست ابطال رای کمیسیون را بنمایند.