منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای مطالبه خسارت

طبق ماده 388 قانون مذکور متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل ‌کرده و یا حمل و نقل ‌کننده دیگری را مامور کرده باشد. بنابراین متضرر میتواند با ارائه دادخواست مذکور خسارات وارده را از متصدی حمل و نقل دریافت کند.