منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای مطالبه طلب

دادخواست مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

حق الوکاله دستمزدی است که وکیل در برابر کاری که برای موکل خود انجام میدهد دریافت میکند. در صورت عدم توافق، میزان آن بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، مشخص می گردد. در صورتی که طرفین نسبت به میزان آن توافق کرده باشند و قرارداد حق الوکاله تنظیم نموده باشند طبق توافق باید پرداخت شود. در صورت عدم پرداخت حق الوکاله توسط موکل، وکیل میتواند در صورت توافق در میزان آن، طبق توافق و در صورت عدم توافق مطابق آئین نامه مربوطه با تنظیم دادخواست مذکور، حق الوکاله خود را مطالبه نماید.

دادخواست مطالبه هزینه‌های انجام‌شده برای اداره مال مشاع

طبق ماده 576 قانون مدنی نحوه اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا است. و طبق ماده 577 همان قانون شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن مال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه ی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نیست مگر در صورت تعدی و تفریط. بنابراین شریکی که ماذون در اداره مال مشاع بوده و برای این امر هزینه کرده است میتواند دادخواست مذکور را به دادگاه ارائه دهد.