منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای مطالبه مهریه

اظهارنامه مطالبه مهریه

در مهریه عندالمطالبه به‌محض انعقاد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هرنوع عملی را نسبت به آن انجام دهد. چنانچه مرد نفقه پرداخت کند یا حتّی درصورتی‌که همسرش را طلاق دهد، این اقدامات باعث ازبین‌رفتن مالکیت زن بر مهر نمی‌شود و زن همچنان مالک مِهر خواهد بود. برای مطالبه مهریه ارائه اظهارنامه مذکور الزامی نیست و اختیاری است چنانچه این احتمال را میدهید که زوج با مطالبه رسمی مهریه از طریق ارسال اظهارنامه، اقدام به پرداخت مهریه مینماید میتوانید از اظهارنامه مذکور استفاده نمایید.

دادخواست اعمال حق حبس زوجه و مطالبه مهریه

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر میدارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و قبلا از شوهر تمکین نکرده باشد. زمانی که زوجه از شوهر خود تمکین می کند و با او رابطه زناشویی برقرار می کند ، دیگر امکان استفاده از حق حبس برای زن وجود نخواهد داشت.

دادخواست ابطال ثبت واقعه رجوع

رجوع به این معنی است که مرد زنی را که طلاق داده بدون خواندن صیغه عقد دوباره همسر خود کند .رجوع درطلاق به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع کند حاصل میشود بشرط آنکه به قصد رجوع باشد. واقعه رجوع اگر شرایط راداشته باشد باید ثبت شود واعلامیه رجوع به زوجیت صادرمیگردد و سند طلاق باطل میشود، لیکن اگر زوجه رجوع را فاقد شرایط قانونی بداند باید دادخواست ابطال ثبت واقعه رجوع به طرفیت مرد وسردفتر طلاق مربوطه واداره ثبت اسناد واملاک محل، تقدیم دادگاه کند.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن

گاهی زن مهریه خود را از دادگاه مطالبه میکند و مرد محکوم به پرداخت آن می شود اما توانایی پرداخت آن را به علت عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به اموال ندارد. از طرفی در صورت عدم پرداخت مهریه، با درخواست زن، ممکن است مرد زندانی شود تا زمانی که مهریه زن را بپردازد. در این موارد مرد برای جلوگیری از زندانی شدن دادخواست اعسار می دهد و تقاضای تقسیط مهریه را می کند تا قاضی به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.

دادخواست مطالبه مهریه با درخواست اعسار از هزینه دادرسی و تامین خواسته

زن می‌تواند با ارائۀ دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریۀ خود را مطالبه و هم‌زمان تقاضای توقیف اموال همسرش را کند. در صورت ناتوانی زن از پرداخت هزینۀ دادرسی، وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی را به پیوست دادخواست مطالبۀ مهریه تقدیم کند. دادگاه در ابتدا به این خواسته رسیدگی می‌کند و سپس به بررسی خواستۀ اصلی می‌پردازد. درصورت اثبات عدم توانایی مالی زن، وی از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف خواهد شد.

دادخواست مطالبه مهریه به همراه تامین خواسته (توقیف اموال)

به‌محض انعقاد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هرنوع عملی را نسبت به آن انجام دهد. زن می‌تواند با ارائۀ دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریۀ خود را مطالبه و هم‌زمان تقاضای توقیف اموال همسرش را بکند. حتی اگر شوهر فوت کند، مبلغ مهریه از اموال به‌جامانده از او، برداشته می‌شود و چنانچه زن فوت کند، بازهم مرد موظّف به پرداخت مهریه خواهد بود و در این حالت، مهریه در قالب ارث به ورثۀ زن می‌رسد.

دادخواست مطالبه نفقه با تامین خواسته (توقیف اموال)

به محض اینکه عقد ازدواج انجام شد و زن و شوهر شروع به زندگی با هم کردند، زن به شرط تمکین که همان اطاعت از شوهر است، مستحقّ نفقه می‌باشد و اگر مرد به زن نفقه نپردازد، زن با مراجعه به دادگاه برای دریافت نفقه خود از شوهرش دادخواست می‌دهد تا قاضی به آن رسیدگی کند و با تعیین میزان نفقۀ او درصورتیکه مستحقّ دریافت باشد مرد را به پرداخت آن محکوم می‌کند.