منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای مطالبه نفقه

دادخواست مطالبه نفقه زوجه و فرزندان

طبق ماده۶ قانون حمایت خانواه نیز آمده است، مادر طفل یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق طرح دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. اگر فرزند به سن بلوغ و سن رشد قانونی نرسیده است، خودش به تنهایی قادر به اقامه دعوا در خصوص مطالبه نفقه نمی باشد که در این صورت مادر میتواند به نیابت از وی این امر را انجام دهد. در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه و فرزند، زوجه میتواند با ارائه دادخواست مذکور به دادگاه صالح این حق قانون و شرعی خود و فرزند را از وی مطالبه نماید.

دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط فرزند پسر بالای 18 سال

براساس ماده 1999 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است. در شرع و قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است باید گفت در مورد نفقه پسران نیز با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی صرف حلول سن رشد و رسیدن به 18 سال نمی‌تواند موجب عدم نیاز مادی فرزند پسر به پدر باشد چراکه جوان در دوران خدمت سربازی و در صورت ورود به مراکز تحصیلی عالی و دانشگاهی امکان اشتغال ندارد چراکه هم زمانی برای اشتغال باقی نمی¬ماند هم مقدمه بسیاری مشاغل گذراندن دوره سربازی و داشتن مدرک تحصیلات دانشگاهی است در نتیجه پسر در این دوران نیاز به حمایت مالی خانواده بخصوص پدر داشته و دادگاه با احراز شرایط قانونی برای این گونه فرزندان نیز ممکن است نفقه‌ای در نظر بگیرد.

دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط فرزند دختر بالای 18 سال

براساس ماده 1999 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. نفقه فرزند دختر تا زمانی که دختر ازدواج نکرده یا به شرایط استقلال مالی نرسیده پرداخت نفقه به عهده پدرش است.

دادخواست تعدیل نفقه و کاهش آن

نفقه عبارت است از چيزي كه براي گذراندن زندگي، لازم و مورد نياز است و تعدیل در لغت به معنای تنظیم، تبدیل، متعادل کردن می باشد. به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زن است. در صورتی که زن برای مطالبه نفقه آینده خود اقامه دعوی کنند و دادگاه حکم دهد، این حکم در مورد تعیین میزان نفقه پرداختی همیشگی نیست و همانطور که زوجه می تواند براثر عواملي مانند تورم، بيماري و نيازهاي جديد نفقه گیرنده تعديل نفقه و مبلغ مندرج در حكم قطعي را از دادگاه بخواهد زوج نیز میتواند کاهش نفقه را به دلیل كاهش توان مالي به دلایلی چون ازکارافتادگی، اخراج از کار و ورشکستگی طی دادخواستی از دادگاه بخواهد.

دادخواست تعدیل نفقه و افزایش آن

نفقه عبارت است از چيزي كه براي گذراندن زندگي، لازم و مورد نياز است و تعدیل در لغت به معنای تنظیم،تبدیل،متعادل کردن می باشد. به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زن است. در صورتی که زن برای مطالبه نفقه آینده خود اقامه دعوی کنند و دادگاه حکم دهد، این حکم در مورد تعیین میزان نفقه پرداختی همیشگی نیست و بر اثر عواملي مانند تورم، بيماري و نيازهاي جديد نفقه گیرنده، زوجه مي‌تواند تعديل نفقه و مبلغ مندرج در حكم قطعي را از دادگاه بخواهد و دادخواست فوق الذکر را به دادگاه صالح تقدیم نماید.

دادخواست مطالبه نفقه ایام عده وفات

بر اساس قانون مدنی ، دریافت نفقه زن بیوه از اموال شوهر امکانپذیر شده است . نحوه مطالبه نفقه بعد از فوت همسر بر اساس رویه دادگاه ها آن است که باید دادخواستی تحت عنوان " دادخواست مطالبه نفقه بعد از فوت شوهر " به استناد ماده 1110 اصلاحی قانون مدنی تنظیم شود. طبق این ماده در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) ، تأمین می گردد. مدت عده وفات ، چهار ماه و ده روز است. این دادخواست را باید به طرفیت وراث شوهر اقامه نمود.

دادخواست مطالبه نفقه ایام عده طلاق

پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاق ،تعهدات و تکالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.ماده (۱۱۰۹) قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید و نفقه زن به عهده اوست.

دادخواست مطالبه نفقه با تامین خواسته (توقیف اموال) و جلب نظر کارشناس

به محض اینکه عقد ازدواج انجام شد و زن و شوهر شروع به زندگی با هم کردند، زن به شرط تمکین که همان اطاعت از شوهر است، مستحقّ نفقه می‌باشد و اگر مرد به زن نفقه نپردازد زن با مراجعه به دادگاه برای دریافت نفقه خود از شوهرش دادخواست می‌دهد تا قاضی به آن رسیدگی کند و با تعیین میزان نفقۀ او درصورتیکه مستحقّ دریافت باشد مرد را به پرداخت آن محکوم می‌کند.