منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

مشارکت

قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا در زمین

قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا در زمین در زمینه و موضوع تخریب بنای موجود و مشارکت در سرمایه گذاری از طریق احداث مجموعه مسکونی،در زمین می باشد.این قرارداد در 17 ماده گرد آوری شده است و در آن به مواردی هم چون مشخصات طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، تعهدات طرفین و موارد فسخ و ..... پرداخته شده است.

قرارداد مساقات

قرارداد مساقات راجع به نگهداری از درختان و بوته‌های موجود در باغ و تقسیم منافع و ثمره‌ی درختان است و این قرارداد از هشت ماده تهیه شده که طرفین آن مالک و عامل می باشند.

قرارداد مزارعه

عقد مزارعه راجع به این است که یکی از طرفین در معامله زمینی را برای مدتی معین به شخص دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کند و محصول به‌دست آمده از آن را تقسیم کنندو این قرارداد از هشت ماده تهیه شده و طرفین آن مزارع و عامل هستند.