منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

مطالبه اجرت المثل

دادخواست مطالبه اجرت المثل دوران زوجیت

اجرت المثل به معنی اجرتی است که عرفاً برای کاری در نظر می گیرند و اجرت المثل ایام زوجیت یعنی اجرت کارهایی که زن در منزل شوهر بدون قصد تبرع(مجانی بودن) و با درخواست شوهر انجام میدهد که زن با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده می تواند آن را از شوهر مطالبه کند.