منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

ملکی

قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا در زمین

قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا در زمین در زمینه و موضوع تخریب بنای موجود و مشارکت در سرمایه گذاری از طریق احداث مجموعه مسکونی،در زمین می باشد.این قرارداد در 17 ماده گرد آوری شده است و در آن به مواردی هم چون مشخصات طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، تعهدات طرفین و موارد فسخ و ..... پرداخته شده است.

قرارداد وکالت نامه خرید ملک (بصورت کلی)

قرارداد وکالت نامه خرید ملک (بصورت کلی) راجع به اقدام به خریداری نمودن هر نوع ملک اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری ، زمین ، باغ ، ویلا ، آپارتمان و غیره مشاعاً یا مفروزاً ، از هر شخص حقیقی و یا حقوقی بنام و برای موکل به هر مبلغ و به هر متراژ و تحت هر پلاک ثبتی که وکیل صلاح بداند می باشد.این قرارداد از هشت ماده تهیه شده است.

قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

قرارداد اجاره به شرط تملیک غیرمنقول راجع به تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر همراه با سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که به رویت مستاجر رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است،می باشد.

قرارداد اجاره آپارتمان اداری

قرارداد اجاره آپارتمان اداری در مورد اجاره آپارتمان با کاربری اداری با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً به طور کامل به رؤیت مستأجر می رسد و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است،می باشد.این قرارداد از نه ماده تشکیل شده و طرفین آن موجر و مستاجر می باشند.

قرارداد اجاره محل مسکونی

قرارداد اجاره محل مسکونی یک نوع عقد اجاره می باشد و اجاره عقدی است که اجاره‌کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره‌ می‌شود اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید. این قرارداد از نه ماده تشکیل شده و طرفین قرارداد موجر و مستاجر هستند.

قرارداد اجاره سرقفلی یک باب مغازه

قرارداد اجاره سرقفلی یک باب مغازه راجع به اجاره مغازه و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رؤیت مستأجر رسیده و مورد قبول قرار گرفته است،می باشد که از نه ماده و دو تبصره تشکیل شده و طرفین آن موجر و مستاجر هستند.

قرارداد اجاره غرفه فروش مواد غذایی

قرارداد اجاره غرفه فروش مواد غذایی میان دو شخص، یکی موجر و دیگری مستاجر، برای مدت مشخصی تنظیم خواهد شد.مستاجر بعد از تنظیم قرارداد اجاره، مالک منافع خواهد شد و تا زمانیکه مدت قرارداد به پایان نرسیده است،می تواند برای موضوعی که در قرارداد تعیین شده است، اقدامات لازم را انجام دهد.

قرارداد پیش فروش آپارتمان

قرارداد پیش فروش آپارتمان در زمینه توافق خریدار و فروشنده در خصوص آپارتمانی است که درحال ساخت است و هنوز به مرحله ی پایانی کار نرسیده است.این قرارداد در 9 ماده گردآوری شده است و طرفین آن خریدار و فروشنده می باشند.

قرارداد اجاره سالن

قرارداد اجاره سالن راجع به اجاره سالن به منظور کاریری های مختلف با رعایت مقررات داخلی می باشد.نکته‌ای که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که همواره قراردادهای اجاره خود را با امضای دو شاهد تنظیم کنید. در غیر این صورت از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 (تخلیه فوری ملک) بهره‌مند نخواهید شد.این قرارداد از چهارده ماده تشکیل شده است.

قرارداد اجاره ساعتی سالن آمفی تئاتر

قرارداد اجاره ساعتی سالن آمفی تئاتر قراردادی بین مدیر آمفی تئاتر و مدیر یک شرکت یا موسسه یا شخص برای ارائه امکانات سالن آمفی تئاتر می باشد.این قرارداد از ده ماده تشکیل شده است.