منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

گزارش اصلاحی

دادخواست اعلام بطلان گزارش اصلاحی

هر یک از اصحاب دعوی میتواند اختلاف خود را با طرف مقابل از راه سازش حل و فصل نماید. در این صورت دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. ماهيت گزارش اصلاحي، توافق و قرارداد است. به عبارت دیگر ماهیت آن، عقد صلح است و عنوان رأي را ندارد بنابراین نه حکم است و نه قرار، و به موجب ماده1291 ق.م فقط اعتبار سند رسمي را دارد. بنابراین در صورت داشتن مدارک و مستندات و وجود شرایط قانونی مانند سایر قراردادها و اسناد رسمی قابل ابطال است و میتوان دادخواست مذکور را به دادگاه ارائه نمود.