منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

قرارداد

قرارداد مسئول فنی کارخانه

قراردادمسئول فنی در زمینه اجرای تبصره ماده ۷ قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی، نظارت و قبول مسئولیت فنی کارخانجات و کارگاه های تولیدی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی به منظور ایجاد و ارتقاء ایمنی و سلامت تولیدات واحدهای فوق الذکر است که در 14 ماده گردآوری شده است.

قرارداد داوری

قرارداد داوری در زمینه اختلاف ناشی از قرارداد است تا در مواردی که در قرارداد یا چنانچه در قراردادهای بعدی که فی مابین طرفین منعقد گردد، صراحتاً به اظهارنظر داور نیاز و یا ارجاع شده باشد و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در مفاد قرارداد اصلی و یا قرارداد های بعدی و نیز دعاوی ناشی از هر یک از قراردادها یا مرتبط یا راجع به آنها از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد یا اجرای آن و بالاخره در مواردی که درقرارداد نیز پیش بینی نشده است و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود.

قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا در زمین

قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا در زمین در زمینه و موضوع تخریب بنای موجود و مشارکت در سرمایه گذاری از طریق احداث مجموعه مسکونی،در زمین می باشد.این قرارداد در 17 ماده گرد آوری شده است و در آن به مواردی هم چون مشخصات طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، تعهدات طرفین و موارد فسخ و ..... پرداخته شده است.

قرارداد پیمانکاری بازسازی و تعمیر آپارتمان

قرارداد پیمانکاری بازسازی و تعمیر آپارتمان در زمینه برعهده گرفتن بازسازی یک واحد آپارتمان به طور کامل یا جزیی طبق دستورات کارفرما توسط پیمانکار می باشد که در 9 ماده گردآوری شده و طرفین آن کارفرما و پیمانکار می باشند.در این قرارداد مواردی چون موضوع قرارداد، مدت آن ،تعهدات طرفین و.... قید شده است.

قرارداد نقل و انتقال سهام

قرارداد نقل و انتقال سهام نمونه ای از قرارداد خرید و فروش سهام یک شرکت می باشد که براساس آن می توان تمام یا بخشی از سهام یک شرکت که متعلق به شخص واحد یا چند نفر سهامدار می باشد را به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی واگذار و منتقل نمود.این قرارداد در 8 ماده گردآوری شده و طرفین آن خریدار و فروشنده می باشند.

قرارداد همکاری در وصول مطالبات

قرارداد همکاری در وصول مطالبات در زمینه برقراری یک رابطه حقوقی میان طرفین قرارداد برای اخذ حقوق مالی یکی از طرفین قرارداد است.این قرارداد در 10 ماده گردآوری است و درآن مواردی چون موضوع قرارداد،مدت قرارداد، تعهدات طرفین و....قید شده است.

قرارداد تامین مالی فاینانس

قرارداد تامین مالی فاینانس در زمینه تامین مالی پروژه ها و طرح های تولیدی به شکل اعطای تسهیلات از منابع خارجی به متقاضیان آن ها است که در 9 ماده گردآوری شده و طرفین آن کارگزار و طرف دوم قرارداد که همان متقاضی منابع مالی است می باشد.

قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد قراردادی است که در زمینه واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی تابلوی بیلبورد (همان تابلو تبلیغاتی بزرگی است که در کنار اتوبان ها و جاده ها به چشم میخورد.) بوده و در 9 ماده گردآوری شده است.