منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

انتقال مال غیر

اظهارنامه اعلام موضوع ذیل ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

طبق ماده 1 ‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. در انتقال مال غیر، شخصی بدون اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک وبه قصد منتفع شدن و ضرر زدن به مالک اقدام به معامله میکند حال اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید به وسیله اظهارنامه مذکور مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند.

شکواییه انتقال مال غیر

انتقال مال غیر یعنی فرد مال دیگری اعم ازعین یا منفعت آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند. تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی از اوصاف و لوازم جرم مذکور محسوب می‌شود کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب می‌شود علاوه بر رد مال به مالک حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود .

شکواییه انتقال مال غیر (جهیزیه)

طبق قانون شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد؛ زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر تا پایان زندگی مشترک فقط حق استفاده از این اموال را دارد گاهی اوقات اتفاق می افتد که برخی مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می کنند، که در این صورت علاوه بر جبران خسارت به مجازات کلاهبرداری نیز محکوم خواهند شد.