منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

قذف

شکواییه قذف

طیق ماده 245 قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد. قذف باید روشن و بدون ابهام بوده باشد در غیر این صورت تحقق این جرم امکان ندارد به طور کلی اگر شخصی شکایت کند که متهم الفاظی را به کار برده ولی متهم با دلایل اثبات کند که الفاظ صریح به شاکی نسبت داده نشده و ابهام آن برای قاضی معلوم شود قذف محقق نمی¬شود.