1401/06/13 22:05

قرارداد طراح گرافیک (گرافیست)

در کتاب مقدمه ای بر طراحی دو بعدی آورده شده: طراحان، آفرینندگان تجربه‌ها هستند.

مشاهده
1401/06/15 10:55

قرارداد نظافتچی ساختمان در قالب چه قوانینی باید تنظیم گردد؟

مهمترین نکات قرارداد نظافتچی چه می‌باشد؟ قرارداد نظافتچی ساختمان به چه معناست؟

مشاهده
1401/06/16 01:59

تنظیم قرارداد طراحی سایت

گسترش نیاز در زمینه اینترنت سبب شده است که تنظیم قرارداد طراحی سایت ، به یکی از نیازهای رایج در دنیای مجازی بدل شود. دلیل آن را در ادامه توضیح خواهیم داد:

مشاهده
1401/06/16 03:23

نکات حقوقی درباره‌ی تفاوت لایحه و دادخواست در چیست؟

 عدم آگاهی درباره تفاوت های میان لایحه و دادخواست، سبب می شود که در بسیاری از اوقات، افراد با بی اطلاعی آن ها را تنظیم کنند و در اغلب اوقات دچار شکست های زیادی شوند که می تواند سرنوشت آن ها را تغییر دهد و مشکلات زیادی را برای آن ها به همراه بیاورد؛

مشاهده