;
1403/01/08 - 10:52

اثبات مالکیت زمین کشاورزی + نکات مهم

در این مقاله از وکیل باشی قصد داریم به بررسی اثبات مالکیت زمین کشاورزی و شرایط، نکات مهم آن بپردازیم:

زمین کشاورزی از اموال غیر منقول، حائز اهمیت است که برای افراد نوعی کسب و کار و منبع تولید ثروت می‌باشد. از همین رو در صورت مواجه شدن با هرگونه چالش در حیطه مالکیت زمین کشاورزی در اسرع وقت نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایید و اگر در این زمینه نیاز به یک وکیل پیدا کردید، می‌توانید از وکلای متخصص وکیل باشی مشاوره حقوقی دریافت نمایید. همچنین خواندن این مقاله به شما کمک می‌کند تا در پرونده اثبات مالکیت از آگاهی بیشتری برخوردار باشید.

چگونگی اثبات مالکیت با سند عادی

سند عادی، سندی می‌باشد که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است و امکان جعل در این نوع سند زیاد است؛ به همین دلیل اثبات مالکیت برای شخصی که سند عادی در دست دارد کمی سخت و دردسرساز است. از این رو پیشنهاد قانون گذار پس از خرید و پرداخت ثمن (مبلغ) معامله اقدام به ثبت سند رسمی می‌باشد. اشخاصی که سند عادی دارند، نگران نباشند؛ زیرا می‌توانند با شواهد معتبر مالکیت خود را بر زمین خود اثبات کنند، برای اثبات مالکیت زمین خود با سند عادی ابتدا مدارکی را که نشان‌ دهنده مالکیت شخص می‌باشد را آماده کرده و سپس همراه با دادخواست به مراجع قانونی تقدیم نماید، بنابراین دادگاه پس از بررسی شواهد و مدارک رای را صادر می‌کند. توجه داشته باشید که اگر امضا یا مهر در سند عادی وجود داشته باشد، می‌توان سند را رسمی محسوب کرد.

اگر در زمینه اثبات مالکیت با سند عادی دچار هرگونه مشکل یا چالشی شدید، می‌توانید با دانلود آموزش تصویری دعوای اثبات مالکیت آگاهی خود را در این زمینه افزایش داده و پیروزی خود را در پرونده اثبات مالکیت هموار نمایید.

آموزش تصویری دعوای اثبات مالکیت

 راه‌های اثبات مالکیت زمین کشاورزی

اثبات مالکیت زمین کشاورزی یکی از مسائل پیچیده و مهم حقوقی است؛ زیرا زمین‌های زراعی برای افراد نوعی کسب و کار و منبع تولید ثروت محسوب می‌شود. به همین علت راه‌حل‌هایی که برای اثبات مالکیت این نوع زمین‌ها انجام داد. عبارت است از: سند مالکیت، شهادت شهود، قولنامه و هر مدرکی که نشان‌دهنده مالکیت فرد می‌باشد.

نحوه اثبات مالکیت زمین کشاورزی به وضعیتی گفته می‌شود که در مالکیت زمین زراعی شخص تردیدی وجود دارد و دعوایی به سبب همین امر در دادگاه مطرح شده و فرد به دنبال اثبات مالکیت خود می‌باشد. این یک موقعیت حقوقی بسیار مهم است که می‌توان برای کمک به سریع‌تر حل شدن این موضوع مقاله اثبات مالکیت را مطالعه کرده و گامی برای افزایش دانش خود در این زمینه بردارید.

یکی از قوی‌ترین مدارک برای اثبات مالکیت زمین کشاورزی از نظر قانون گذار سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است. در صورتی که زمین شما دارای سند عادی است کار شما برای اثبات مالکیت کمی سخت‌تر می‌شود، در این حالت شما قادرید از روش‌هایی چون استشهادیه محلی، شهادت شهود، اقرار و… نیز استفاده کنید.

همچنین اگر هیچ نوع سند رسمی وجود نداشته باشد، دلایل اثبات مالکیت زمین کشاورزی با ترکیبی از مدارک، دلایل و قرائن امکان‌پذیر است.

مدارک لازم برای اثبات مالکیت زمین کشاورزی

برای اثبات مالکیت زمین کشاورزی لازم است، مدارک نام برده شده را به همراه داشته باشید:

  • مدارک شناسایی چون کارت ملی و شناسنامه

  • کپی و اصل سند یا قولنامه زمین و تمام مدارکی که نشان دهنده مالکیت است مثل: مبایعه‌نامه، شهادت‌نامه کتبی و تحقیقات محلی.

  • مدارک نشان دهنده پرداخت پول مثل هرگونه رسید و فیش بانکی

پس از تهیه و جمع‌آوری مستندات و مدارک زمین، دادخواست خود را به دادگاهی که پرونده اثبات مالکیت در آنجا مطرح شده، ارائه دهید. 

در صورتی که مالکیت زمین کشاورزی از طریق متوفی به شما ارث رسیده باشد، لازم است که گواهی حصر وراثت را دریافت نمایید و همراه با مدارک دیگر به همراه داشته باشید برای اطلاع از نحوه گرفتن گواهی حصر وراثت زمین کشاورزی پیشنهاد می‌شود، مقاله چطور گواهی انحصار وراثت زمین کشاورزی را بگیریم؟ را مطالعه نموده و دریافت گواهی حصر وراثت را تسریع دهید.

اثبات مالکیت زمین کشاورزی مشاع

زمین کشاورزی مشاع به زمینی گفته می‌شود که مالکیت آن بین چند نفر مشترک است و مالکین قبل از تقسیم مال مشاع افراد به یک اندازه در مال حق مالکیت دارند؛ اما پس از اینکه سهم هر کدام مشخص شد به اندازه سهم خود حق مالکیت دارند. اگر یکی از شرکا در مال شما تصرف کرد و ادعای مالکیت در سهم شما را داشته باشد، می‌توانید ابتدا مالکیت خود را بر زمین اثبات نمایید، سپس علیه این شخص دعوی تصرف عدوانی مطرح نموده و با مطالعه مقاله تصرف عدوانی زمین کشاورزی دانش خود را برای پیروزی در این پرونده افزایش دهید.

نمونه رای قضایی اثبات مالکیت زمین کشاورزی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1393/10/6 آقای ع. د. به وکالت از خ. ب. علیه ش. م. اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به میزان یازده هزار و سیصد متر مربع زمین زراعی واقع در پلاک ... بخش ... فارس مشهور به ... مقوم به مبلغ پنج میلیون و ده هزار تومان با خسارات را کرده است و در شرح ادعای خود توضیح داده که پدر موکل و خودش قبل از اصلاحات ارضی در قطعه زمین مزبور زراعت می‌کردند در سال 1391 تعدادی از مالکین و زارعین پلاک‌های مزبور نسبت به آگهی ملی شماره ... - 1369/3/19 پلاک ... اعتراض کردند و پذیرفته و بیست هکتار از اراضی ملی به مستثنیات افزوده می‌شود زمین تحت زراعت موکل جزء بیست هکتار فوق است و تا تاریخ 1393/8/1 آن را کشت می‌کرد خوانده پنهانی به قصد تصرف آن را کشت می‌نماید ولی با شکایت تصرف عدوانی موکل از آن خودداری کرد درخواست رسیدگی و استماع شهادت شهود و صدور قرارهای معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس در مورد حقانیت موکل را دارد و چون رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی صرفاً ناظر بر ملی و غیر ملی بودن اراضی است و ملک موکل هم محل اعتراض است و غیر از خوانده مدعی دیگری نیست لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است دادگاه عمومی س. وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است آقای ر.الف. م. به وکالت از خوانده وارد دعوی شده است و طی لایحه ی ضمن ایراداتی به سمت و نقص موجود در طرح دعوی در اصل ادعا دعوی خواهان را تکذیب و توضیح داده که اسناد پلاک مورد ادعا مشاعی و رسمی است پدر موکل از مالکین آن و قبل از اصلاحات ارضی ملک وی و برای کشت به دیگری واگذار و محصول را 

می‌گرفته و خواهان هیچ مالکیتی در آن ندارد موکل دارای سند رسمی اصلاحات ارضی زراعی مورد ادعاست لذا ادعای وی مردود است موکل به آگهی ملی بودن آن اعتراض و ملک مورد اعتراض وی جزء مستثنیات قرار گرفته است و اعتراض هم از ذینفع پذیرفته می‌شود ضمناً استشهادیه‌ای هم برای اثبات مراتب پیوست می‌شود همچنین تصویر سند رسمی شماره ... - 1351/5/31 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ... کازرون در مورد مالکیت س.م. را ضمیمه لایحه‌ی خود نموده است شعبه اول دادگاه عمومی س. پس از استماع اظهارات وکلای طرفین به منظور سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال داشته است که به نتیجه نرسیده است پس از اعاده آن ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9409977166100287- 1394/3/19 به استناد رأی وحدت رویه ی شماره ی 702-1386/5/2 دیوان عالی کشور با استدلال اینکه واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمین برای هر کدام از آنان و رسیدگی به اختلاف آنان در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است رسیدگی به موضوع را در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی استان فارس تشخیص و برای تایید در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته دعوی اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه اراضی به طرفیت خوانده است که مدعی است از سابق در آن زراعت می‌کرده است آنچه که موضوع رأی وحدت رویه شماره 702 - 1386/5/2 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور است ابطال سند نسق زراعی به لحاظ وقوع اشتباه در آن و سایر اشتباهات در حین واگذاری است نه اختلاف در مالکیت 0 لذا رسیدگی به موضوع با توجه به مدافعات خوانده و سند رسمی صادره بنام مورث وی در صلاحیت دادگستری است علیهذا قرار صادره خلاف دلایل و مستندات موجود در پرونده و قوانین موضوعه است بجهات یاد شده و مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی اعاده می‌شود.

شعبه 3 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

جمع‌بندی

ما در این نوشتار از وکیل باشی، به مشکل و چالش تردید در مالکیت زمین کشاورزی پرداختیم و گفتیم چگونه مالکیت خود را بر زمین که منبع درآمد برای شما محسوب می‌شود، اثبات نمایید. امیدواریم این مقاله شما را در مراحل اثبات مالکیت زمین کشاورزی همراهی نموده و گامی برای افزایش دانش شما در این زمینه باشد. اگر پرسش یا هرگونه سوال و ابهامی در ارتباط با این مقاله دارید، می‌توانید در قسمت نظرات یا سامانه چراغ برای وکلای ما مطرح کنید.

 

ماهک حقیقی _ کارشناس حقوقی وکیل باشی

title-bg

نظرات

پیام های کاربران را بخوانید

افزودن نظر

FAQ

پرسش های متداول

اثبات مالکیت با سند عادی چگونه است؟

اشخاصی که سند عادی دارند، نگران نباشند؛ زیرا می‌توانند با شواهد معتبر مالکیت خود را بر زمین خود اثبات کنند، برای اثبات مالکیت زمین خود با سند عادی ابتدا مدارکی را که نشان‌ دهنده مالکیت شخص می‌باشد را آماده کرده و سپس همراه با دادخواست به مراجع قانونی تقدیم نماید، بنابراین دادگاه پس از بررسی شواهد و مدارک رای را صادر می‌کند.

 راه‌های اثبات مالکیت زمین کشاورزی چیست؟

اثبات مالکیت زمین کشاورزی یکی از مسائل پیچیده و مهم حقوقی است؛ زیرا زمین‌های زراعی برای افراد نوعی کسب و کار و منبع تولید ثروت محسوب می‌شود. به همین علت راه‌حل‌هایی که برای اثبات مالکیت این نوع زمین‌ها انجام داد. عبارت است از: سند مالکیت، شهادت شهود، قولنامه و هر مدرکی که نشان‌دهنده مالکیت فرد می‌باشد.