آموزش های تصویری مورد نظر خود را پیدا کنید.

لیست راهکارهای تصویری بخش دعاوی طاری و امور دادرسی مدنی

به راهنمایی وکیل نیاز دارید؟

مشاوره رو الان بگیر

به راهنمایی وکیل نیاز دارید؟

فرم رو تکمیل کن
اطلاعات تماس خود را در فرم مربوط به سفارش ثبت کنید تا کارشناسان ما ظرف 24 ساعت کاری با شما تماس بگیرند
مدارک رو ارسال کن
مدارک و مستنداتی که باید توسط وکیل بررسی شود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید تا در اختیار وکیل شما قرار گیرد.
راه حل درست رو بگیر
با یک گفتگوی تلفنی یا آنلاین، راه حل مناسب برای مسئله ی خود را پیدا کنید و برای پیروزی آماده شوید.
مشاوره رو الان بگیر

درماده 17 قانون آیین دادرس مدنی، دعاوی طاری و امور دادرسی مدنی، دعاوی معرفی شده است که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می‌شوند. از انواع دعاوی طاری می‌توان به ورود ثالث، جلب ثالث، دعوای متقابل و دعوای اضافی اشاره نمود. امور دادرسی مدنی نیز شامل، دعوای تأمین دلیل، دعوای تأمین خواسته، ادله اثبات دعوا و … می‌گردد.

دعاوی طاری روند رسیدگی متفاوتی از دیگر دعاوی دارند؛ همچنین امور دادرسی مدنی نیز از قوانین و مقررات خاص خود پیروی می‌کنند؛ به طور مثال، اقامه هر کدام از انواع دعاوی طاری و امور دادرسی، زمان معینی دارد و در غیر از آن زمان معین، دادگاه به این دعوا توجه نخواهد کرد.

چه بسا افراد بسیار زیادی بدون داشتن علم و اطلاعات کافی در این زمینه، از حق و حقوق خود محروم شده و نتوانسته اند از خواسته خود دفاع کنند؛ به همین دلیل مجموعه وکیل‌باشی، برای شما لیست راهکارهای تصویری انواع دعاوی مربوط به امور دادرسی مدنی را فراهم کرده که به صورت متن _ انیمیشن ارائه می‌گردد. راهکار تصویری دعاوی طاری، به معنای ویدئوهای آموزشی دعاوی امور طاری و دادرسی مدنی هستند، که به صورت تصویری و متن _ انیمیشن برای شما آماده و در رابطه با آموزش امور طاری و امور دادرسی مدنی می‌باشند.

شما با استفاده از لیست آموزش انواع دعاوی طاری و امور دادرسی مدنی، می‌توانید فایل آموزشی مورد نظر خود را با جستجویی ساده پیدا کرده و دانلود ویدئو آموزشی دعاوی امور طاری و دادرسی مدنی را انجام دهید.