1401/06/16 03:59

داوری در قراردادها

 چه بسا افراد زیادی که در هنگام تنظیم قرارداد خود بدون این که نکات حقوقی مربوط به این موضوع را در نظر بگیرند، داور را انتخاب می کنند و این کار در نهایت منجر به ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای آن ها شده است و چالش های بی شماری را در پیش روی آن ها قرار داده است.

مشاهده