1401/06/16 03:19

نحوه محاسبه پورسانت سیستم همکاری در فروش به چه صورت است؟

 تمامی مطالب مانند میزان حقوق، دستمزد دو طرف قرارداد، و نحوه ی حساب و کتاب کردن امور مربوط به تقسیم سود ناشی از کار مد نظر، ذکر شود و تمامی موارد مورد توجه قرار بگیرد و دو ظرف قرارداد اطلاع کاملی در باره ی آن داشته باشند. در ادامه ی این نوشتار ، به ذکر مطالبی در باره ی شرایط پرداخت و نحوه ی محاسبه ی پورسانت اشاره می کنیم.

مشاهده