1401/06/16 03:00

قرارداد پشتیبانی سایت

در ادامه به این موضوع می پردازیم که در زمینه ی پشتیبانی از سایت باید به چه مواردی توجه کنید. توجه داشته باشید که ذکر کردن تک تک آن ها با ذکر جزییات در یک نمونه قرارداد طراحی سایت بسیار ضروری است. این موارد می توانند نتیجه ی بهینه تری را برای شما به ارمغان بیاورند.

 
مشاهده