;
1401/08/03 11:16

قرارداد طراحی و ساخت دستگاه

بخش‌های گوناگون صنعتی و تولیدی برای پیشبرد اهداف خود و تأمین بازار و اهداف مشتری، باید از ابزارهای مختلف و تکنولوژی بهره‌مند گردند.

یکی از این ابزارها، دستگاه‌ها می‌باشد که با طراحی و ساخت آن‌ها توسط اشخاص سازنده، صنایع گوناگون می‌توانند هدفی را که دارند پیش برده و چرخ کسب‌وکارشان را بچرخانند. در اکثر مواقع، قیمت دستگاه‌های مختلف برای وارد کردن به کشور و در اختیار گرفتن آن‌ها بسیار زیاده بوده و همین دلیل نیز سبب گشته است تا متقاضیان این دستگاه‌ها با عقد نمونه قرارداد ساخت دستگاه قراردادی را با سازندگان داخلی منعقد نموده و از دستگاه‌های این سازندگان استفاده نمایند.

قرارداد طراحی و ساخت دستگاه یک قرارداد پیمانکاری می‌باشد که در آن کارفرما که همان شخص متقاضی دستگاه می‌باشد، طراحی و ساخت دستگاهی را از شخص یا شرکت و یا کارخانه‌ای که دستگاه مورد نظر را تولید می‌نماید، درخواست نموده و در ازای آن، مبلغی را به سازنده دستگاه می‌پردازد. در ادامه به ارائه مطالب و نکات مهم نمونه قرارداد طراحی و ساخت دستگاه می‌پردازیم.

ماهیت نمونه قرارداد طراحی و ساخت دستگاه

قرارداد ساخت دستگاه قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد که به‌دنبال داشتن و استفاده از دستگاه مشخصی می‌باشد، ساخت این دستگاه را به کارگاه یا کارخانه‌ای که توانایی و تکنولوژی طراحی و ساخت این دستگاه را دارد، واگذار می‌نماید و در ازای این سفارش، مبلغی را پرداخت می‌نماید. این قرارداد یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری می‌باشد.

امروزه قالب اکثر روابط تجاری، قالب پیمانکاری بوده و از آنجایی که این نوع از قرارداد اختصاص به موضوعات پروژه‌ای و غیر مستمر و غیر طولانی دارد و پیچیدگی‌های قرارداد استخدامی را نیز ندارد، این قرارداد به قراردادی محبوب در دنیای کسب‌وکار افراد تبدیل شده است.

مزیت تنظیم و عقد قرارداد ساخت دستگاه

اشخاص بهتر است در دنیای کار و تجارت، تمام روابط کاری خود را در قالب قراردادهای قانونی وارد نمایند تا این روابط در بستری قانونی شکل گرفته و به‌درستی تنظیم و امضا گردد. این امر سبب می‌گردد هریک از طرفین قرارداد تعهدات خود را در موعد مقرر انجام داده و همچنین، حقوق هر کدام از آن‌ها از این طریق تامين می‌گردد.علاوه بر این موارد، تنظیم نمونه قرارداد ساخت دستگاه سبب می‌گردد مواعد زمانی پرداخت‌های مالی و همچنین بازه زمانی تحویل دستگاه به مشتری مشخص باشد و کارفرما و یا پیمانکار نتوانند از انجام تعهدات خود سر باز زنند.

نحوه تنظیم متن فرم قرارداد طراحی و ساخت دستگاه و نکات حقوقی مرتبط

قراردادهای پیمانکاری تابع اراده طرفین قرارداد بوده و کارفرما و پیمانکار می‌توانند هر آنچه را که تمایل به ذکر آن دارند، در متن قرارداد قید نمایند. قانون مدنی عنوان خاصی برای قراردادهای پیمانکاری یا پروژه‌ای وضع نکرده است؛ اما این قراردادها شرایط عام و خاصی داشته و همچنین باید مطابق با مقررات شرعی و قانونی کشور باشند. در غیر این صورت، از نظر قانون این قراردادها معتبر نبود و فاقد آثار قانونی می‌باشد.

مفاد مندرج در قرارداد طراحی و ساخت دستگاه

مفاد نمونه قرارداد طراحی و ساخت دستگاه از قرار زیر می‌باشند:

عنوان نمونه قرارداد ساخت دستگاه

اولین موردی که باید در متن قرارداد درج گردد، عنوان و یا نام قرارداد است. نام قرارداد باید معرف قرارداد باشد و به همین دلیل، طرفین باید نوع قراردادی که قصد تنظیم آن را دارند در عنوان قید نمایند. در ارتباط با قراردادی که یکی از طرفین سفارش ساخت دستگاهی را به طرف دیگر قرارداد می‌دهد تا در موعدی معین این دستگاه را بسازد و تحویل دهد، قرارداد پیمانکاری ساخت دستگاه می‌باشد.

 

 

قرارداد طراحی و ساخت دستگاه

موضوع فرم قرارداد ساخت دستگاه

موضوع هر قراردادی همان فعالیتی است که طرفین برای انجام آن قراردادی تنظیم نموده‌اند. موضوع قرارداد دربردارنده هدف و ماهیت قرارداد می‌باشد و در واقع، خلاصه‌ای از قرارداد در ذیل بند مرتبط با موضوع قرارداد عنوان می‌گردد. کارفرما و پیمانکار باید توجه داشته باشند که موضوع قرارداد را به‌طور صریح قید نمایند؛ زیرا تعهدات هریک از طرفین قرارداد براساس موضوع قرارداد تعیین می‌گردد. در نمونه قرارداد ساخت دستگاه، موضوع قرارداد ساخت یک دستگاه صنعتی یا تولیدی است و این موضوع با خرید دستگاه متفاوت است. همچنین، اگر پیمانکار علاوه بر ساخت دستگاه، امر طراحی آن را نیز بر عهده دارد، بهتر است این مورد نیز در متن قرارداد و در ذیل بخش موضوع قرارداد پیمانکاری بیاید.

مشخصات طرفین و مسئولیت‌های قراردادی اشخاص

در ذیل این بند از نمونه قرارداد ساخت دستگاه، باید مشخصات و اطلاعات هویتی کارفرما و پیمانکار قید گردد. این بخش از قرارداد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این بند تعیین می‌نماید که طرفین در مقابل چه شخصی مسئول هستند و متعهد به اجرای مسئولیت‌های قراردادی در قبال چه شخص یا اشخاصی می‌باشند.

از جمله تعهدات پیمانکار قرارداد ساخت دستگاه، می‌توان به انجام موضوع قرارداد براساس استانداردهای کیفی در مواعد زمانی مشخص اشاره نمود. طرفین قرارداد می‌توانند در هنگام تنظیم قرارداد، بازه‌های زمانی مشخصی را برای اجرای بهتر موضوع قرارداد که ساخت دستگاه می‌باشد تعیین نمایند؛ برای مثال، می‌توان سه بازه زمانی طراحی دستگاه، آغاز عملیات ساخت دستگاه و تحویل دستگاه را برای این قرارداد در نظر گرفت.

علاوه بر این، پیمانکار اگر برای انجام موضوع قرارداد از کارکنان خود استفاده نماید، پرداخت حقوق این کارکنان بر عهده خود او بوده و کارفرما در این زمینه تعهدی نخواهد داشت.

کارفرما نیز در نمونه قرارداد ساخت دستگاه تعهداتی بر عهده دارد که اصلی‌ترین آن‌ها، پرداخت هزینه ساخت دستگاه در موعد مقرر می‌باشد. کارفرما همچنین باید مشخصات دستگاه مورد نظر خود را به‌‌طور صریح ذکر نموده و شرایط را برای اجرای موضوع قرارداد تسهیل نماید.

مدت نمونه قرارداد ساخت دستگاه

مدت قرارداد، همان بازه زمانی است که موضوع قرارداد باید در آن بازه زمانی انجام شود و کارفرما و پیمانکار ملزم به انجام تعهدات خود در این مدت می‌باشند و پس از انقضای مدت قرارداد، طرفین دیگر در قبال یکدیگر مسئول نخواهند بود.

مبلغ قرارداد طراحی و ساخت دستگاه

همان‌طور که پیشتر نیز ذکر شد، کارفرما باید درازای ساخت دستگاه، مبلغی را به‌عنوان مزد به پیمانکار بپردازد. این پرداخت می‌تواند در چند نوبت و پس از هر بار پیشرفت در انجام ساخت دستگاه صورت پذیرد.

شرایط دستگاه موضوع قرارداد

کارفرما باید مشخصات دقیق دستگاهی که قصد دارد سفارش ساخت آن را به پیمانکار بدهد، به‌طور صریح و کامل بیان نماید. پیمانکار باید به‌طور دقیق بداند دستگاهی که باید بسازد چه دستگاهی است و مشخصات و اوصاف این دستگاه باید در متن قرارداد ذکر گردد تا در انتهای مدت قرارداد که دستگاه آماده شد، کارفرما بتواند آن را با شرایط و اوصاف قراردادی تطبیق دهد.

تضمین کیفیت دستگاه و حسن انجام ساخت

پس از اینکه دستگاه ساخته شد و در اختیار کارفرما قرار گرفت، کارفرما این حق را دارد تا زمانی مشخص که مدت این زمان در متن قرارداد معین گشته است، دستگاه را مورد استفاده قرار دهد تا از کیفیت و کارایی مطلوب آن مطمئن گردد. این بازه زمانی، دوره تضمین کیفیت نام دارد و به این دلیل پیش‌بینی می‌گردد که کارفرما از کیفیت دستگاهی که پیمانکار برای وی ساخته است، اطمینان حاصل نماید.

سخن پایانی

شما می‌توانید به عنوان هریک از طرفین قراردادها از طریق مجموعه وکیل‌باشی و وکلای پایه یک دادگستری مجرب حاضر در این مجموعه، به آنچه نیاز دارید برسید. مجموعه وکیل‌باشی با ارائه خدماتی نظیر تدوین فرم‌های قضایی سفارشی، تدوین قرارداد سفارشی و ارائه راهکار و آموزش‌های تصویری مختلف در زمینه‌های حقوقی کنار شما است. شما میتوانید هر فرم قضایی یا قراردادی را که میخواهید به صورت سفارشی همراه با مشاوره رایگان دریافت نمایید.

title-bg

نظرات متنی

پیام های کاربران را بخوانید

افزودن نظر

FAQ

پرسش های متداول

تعهدات طرفین قرارداد چه تضمینی دارد؟

هر قراردادی چه مطابق قانون، معین باشد یا نا معین، در صورتی که خلاف شرع و قانون نباشد معتبر است. در نتیجه هر قرارداد معتبری که در آن تعهدی بر عهده طرفین باشد باید ایفای تعهد گردد.

در غیر این صورت هم حق فسخ و هم حق مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ایجاد میگردد. (سعی کنید قبل از اقدام به مطالبه این حقوق در محاکم ابتدا توسط اظهارنامه الزام به تعهد از طرف مقابل خود بخواهید.)

اگر یکی از طرفین قرارداد اطلاعاتی غیرواقعی در قسمت مشخصات وارد نمود چه راهکاری را باید پیش برد؟

زمانی که این اتفاق رخ میدهد راهکار ثابتی وجود ندارد و باید آن را با وکلای مجرب مطرح نمایید.

در نتیجه بهتر است همیشه بیشتر به دنبال پیشگیری باشیم. برای پیشگیری از این موضوع همیشه در هنگام عقد قرارداد مدارک شناسایی را بررسی کنید تا احراز هویت انجام شود. حتی میتوان کپی این مدارک را پیوست به قرارداد نمود.

تعهدات طرفین قرارداد چیست؟

تعهد طرفین یک قرارداد هر آن چیزی است که نسبت به آن در قرارداد تصمیم گرفته شده و منافاتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد.

تماس
گفتگو
x
x
گفتگوی آنلاین
پاسخگوی سوالات شما هستیم

برای دریافت پاسخ در صوت قطع ارتباط آنلاین ، لطفا با فشردن دکمه ذیل ، اعلان مروگر خود را فعال کنید.

جهت شروع گفتگو پیام خود را تایپ و ارسال نمایید ، می توانید با نگه داشتن دکمه میکروفن صدای خود را ضبط و ارسال کنید.
صبور باشید ...