1401/11/17 15:29

نحوه فسخ قرارداد شراکت

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه فسخ قرارداد شراکت بپردازیم:

مشاهده
1401/11/17 10:55

آثار و عواقب قرارداد

قرارداد به چه معناست؟ بستن قرارداد چه پیامدهایی خواهد داشت؟ شرایط فسخ یا بطلان قرارداد چیست؟

مشاهده
1401/11/17 08:41

شرایط ابطال قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط ابطال قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1401/11/16 13:44

قرارداد مدیریت فضای مجازی یا ادمین شبکه اجتماعی

با گسترش روزافزون فضای مجازی و همه گیری رسانه‌های اجتماعی آن در همه جای دنیا، برخی از اعضای این شبکه‌های اجتماعی با خلاقیت خود ایجاد فرصت شغلی را برای خود رقم زده‌اند.

مشاهده
1401/11/16 12:34

نحوه نوشتن قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1401/11/16 11:59

اعطای وکالت در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی وکالت در قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1401/11/13 12:50

نکات کلیدی در تنظیم قرارداد نقشه برداری GPS

در این مقاله قصد داریم به بررسی 4 نکته مهم و کلیدی در تنظیم قرارداد نقشه برداری ساختمان GPS بپردازیم:

مشاهده
1401/11/13 12:45

آشنایی با قرارداد مشارکت در ساخت هتل

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مشارکت در ساخت هتل و نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1401/11/13 08:59

بررسی قرارداد مشارکت در ساخت نرم افزار

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت نرم افزار بپردازیم:

مشاهده
1401/11/12 09:31

خسارت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی خسارت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و نحوه جبران آن بپردازیم:

مشاهده
1401/11/12 09:09

تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1401/11/11 14:36

قرارداد طراح گرافیک (گرافیست)

در کتاب مقدمه ای بر طراحی دو بعدی آورده شده: طراحان، آفرینندگان تجربه‌ها هستند.

مشاهده
1401/11/11 12:09

کلاهبرداری در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی کلاهبرداری در قرارداد مشارکت در ساخت می‌پردازیم:

مشاهده
1401/11/11 10:04

مراحل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی مراحل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1401/11/11 08:57

تفاوت قرارداد مشارکت در ساخت و قرارداد مدیریت پیمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت های مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1401/11/10 10:23

آشنایی با قرارداد مشارکت در ساخت دستگاه‌های صنعتی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت دستگاه صنعتی بپردازیم:

مشاهده
1401/11/10 10:04

تفاوت قرارداد پیش فروش ساختمان و قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت های قرارداد پیش فروش آپارتمان و قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1401/11/09 08:59

آشنایی با قرارداد حق انتفاع سکنی عمری

در این مقاله قصد داریم به بحث و بررسی پیرامون قرارداد حق انتفاع سکنی عمری بپردازیم:

مشاهده
1401/11/09 08:38

نحوه تنظیم قرارداد شراکت

در این مقاله قصد داریم به بحث و بررسی پیرامون قرارداد شراکت و نحوه تنظیم آن بپردازیم:

مشاهده
1401/11/08 09:27

نحوه تنظیم قرارداد سرایدار و نظافتچی ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد نظافتچی ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1401/11/08 08:58

آشنایی با قرارداد مشارکت در ساخت رستوران

در این مقاله قصد داریم به نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت رستوران بپردازیم:

مشاهده
1401/11/05 14:09

انواع قرارداد های مشارکت

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع روش های مشارکت و قراردادهای مربوط به آن سخن بگوییم:

مشاهده
1401/11/05 11:41

نحوه تنظیم قرارداد خرید و فروش مغازه

در این مقاله به بررسی نحوه تنظیم قرارداد خرید و فروش مغازه خواهیم پرداخت:

مشاهده
1401/11/05 10:50

نحوه تنظیم قرارداد طراحی شهری

د راین مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد طراحی شهری بپردازیم:

مشاهده
1401/11/04 09:14

آشنایی با قرارداد بیع ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم قرارداد بیع ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1401/11/04 08:46

آشنایی با قرارداد فروش زمین کشاورزی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات حقوقی قرارداد فروش زمین کشاورزی بپردازیم:

مشاهده
1401/11/03 09:57

نحوه فسخ قرارداد خرید ملک توسط مالک یا خریدار

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه فسخ قرارداد خرید ملک توسط مالک و یا خریدار بپردازیم:

مشاهده
1401/11/03 09:03

نکات حقوقی قرارداد فروش زمین

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات حقوقی قرارداد فروش زمین بپردازیم:

مشاهده
1401/11/02 09:35

تمام نکاتی که در مورد قرارداد مساقات باید بدانید

د راین مقاله قصد داریم به بررسی تمام نکاتی که باید در قرارداد مساقات رعایت گردد، می‌پردازیم:

مشاهده
1401/11/01 15:26

نکات و نحوه نوشتن قرارداد اجاره داروخانه

در این مقاله قصد داریم به نکات مهم نحوه تنظیم قرارداد اجاره داروخانه بپردازیم:

مشاهده
1401/11/01 08:41

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت پمپ بنزین

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت پمپ بنزین بپردازیم:

مشاهده
1401/11/01 08:32

تنظیم قرارداد اجاره ملک با اتباع خارجی

در این مقاله قصد داریم درباره ی شروط و نحوه تنظیم قرارداد اجاره با اتباع خارجی سخن بگوییم:

مشاهده
1401/10/30 18:25

نحوه تنظیم قرارداد اجاره ملک

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم در تنظیم قرارداد اجاره ملک بپردازیم:

مشاهده
1401/10/29 09:10

ثبت قرارداد مشارکت در ساخت در دفترخانه

در این مقاله قصد داریم به بررسی ضرورت ثبت قرارداد مشارکت در ساخت در دفترخانه بپردازیم:

مشاهده
1401/10/29 08:49

بررسی قرارداد واگذاری حق ارتفاق

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد واگذاری حق ارتفاق و نحوه تنظیم آن بپردازیم:

مشاهده
1401/10/29 08:47

شرایط زوال حق ارتفاق

در این مقاله قصد داریم به بررسی موارد زوال حق ارتفاق بپردازیم:

مشاهده
1401/10/28 15:34

قرارداد ساختمانی و نکات مهم آن

دراین مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد ساختمانی بپردازیم:

مشاهده
1401/10/28 09:12

نحوه نوشتن قرارداد مشارکت

در این مقاله قصد داریم به بررسی پیرامون نحوه تنظیم قرارداد مشارکت بپردازیم:

مشاهده
1401/10/27 09:22

نحوه تنظیم قرارداد جعاله ملکی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد جعاله ملکی و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1401/10/27 09:20

قرارداد جعاله اخذ سند

جعاله در لغت به معنای اجرت و دستمزد است. ترجمه آن به انگلیسی می‌تواند Reward باشد. نحوه تنظیم قرارداد جعاله اخذ سند چیست؟

مشاهده
1401/10/26 11:18

انواع قراردادهای خرید و فروش ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع قرارداد خرید و فروش ساختمان و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1401/10/26 09:18

موارد انحلال قرارداد مزارعه

در این مقاله قصد داریم موارد انحلال قرارداد مزارعه را با یکدیگر بررسی نماییم:

مشاهده
1401/10/26 08:54

نحوه تنظیم قرارداد مشاوره ایمنی ساختمان

در این مقاله قصد داریم نحوه تنظیم قرارداد مشاوره ایمنی ساختمان را با یکدیگر بررسی نماییم:

مشاهده
1401/10/25 15:21

موارد انحلال قرارداد مساقات

در این مقاله قصد داریم به بیان موارد انحلال قرارداد مساقات بپردازیم:

مشاهده
1401/10/25 08:48

بررسی داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی داوری در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز بپردازیم:

مشاهده
1401/10/21 09:18

مشکلات حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت

مشکلات حقوقی قراداد مشارکت در ساخت چیست؟ در قراداد مشارکت در ساخت باید به چه نکات حقوقی توجه کرد؟

مشاهده
1401/10/20 10:03

بررسی قرارداد جعاله در مشارکت در ساخت

در این مقاله به بررسی جعاله درقرارداد مشارکت در ساخت خواهیم پرداخت:

مشاهده
1401/10/20 09:12

نحوه نوشتن قرارداد مزارعه

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات نحوه تنظیم قرارداد مزارعه بپردازیم:

مشاهده
1401/10/20 09:04

صفر تا صد قرارداد مزارعه

قرارداد مزارعه چیست؟ در چه مواردی می‌توان قرارداد مزارعه را فسخ نمود؟

مشاهده
1401/10/19 13:11

نحوه نوشتن قرارداد اجاره تجهیزات ساختمانی

در این مقاله قصد داریم با نحوه نوشتن قرارداد اجاره تجهیزات ساختمانی بیشتر آشنا شویم:

مشاهده
1401/10/19 13:03

انحلال قرارداد اجاره تجهیزات ساختمانی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات انحلال قرارداد اجاره تجهیزات ساختمانی بپردازیم:

مشاهده
1401/10/18 08:59

نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت کارخانه

در این مطلب قصد داریم با نکات مهم تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت کارخانه آشنا شویم:

مشاهده
1401/10/17 12:42

نحوه نوشتن قرارداد مساقات

در این مقاله قصد داریم نکات تنظیم قرارداد مساقات را با یکدیگر بررسی نماییم:

مشاهده
1401/10/15 09:46

تنظیم قرارداد اجاره ملک صنعتی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم تنظیم قرارداد اجاره ملک صنعتی بپردازیم:

مشاهده
1401/10/15 08:53

انواع و نحوه نوشتن قرارداد اجاره زمین کشاورزی

در این مقاله قصد داریم به نکات مهم تنظیم قرارداد اجاره زمین کشاورزی بپردازیم:

مشاهده
1401/10/14 14:51

تنظیم قرارداد کار

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد کار و نکات مهم در تنظیم قرارداد کار بپردازیم:

مشاهده
1401/10/14 11:51

ثبت اجاره و فسخ آن در سامانه املاک

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه ثبت قرارداد اجاره و فسخ آن در سامانه املاک بپردازیم:

مشاهده
1401/10/14 11:31

نحوه تنظیم قرارداد اجاره مغازه

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد اجاره مغازه بپردازیم:

مشاهده
1401/10/14 10:54

تنظیم قرارداد فروش سرقفلی مغازه

در این مطلب تلاش داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد فروش سرقفلی مغازه بپردازیم:

مشاهده
1401/10/13 15:09

نحوه نوشتن قرارداد اجاره انبار

در این مقاله قصد داریم به نحوه نوشتن قرارداد اجاره انبار و نکات مهم آن آشنا شویم:

مشاهده
1401/10/12 15:37

نحوه تنظیم قرارداد اجاره سالن

در این مقاله قصد داریم نکات مهم تنظیم قرارداد اجاره سالن را برای شما بیان داریم:

مشاهده
1401/10/12 14:29

نحوه نوشتن قرارداد اجاره تالار عروسی

در این مطلب قصد داریم به طور خلاصه درباره قرارداد اجاره تالار برای شما سخن بگوییم:

مشاهده
1401/10/12 13:42

بررسی قرارداد مشارکت در ساخت ویلا

قرارداد مشارکت در ساخت ویلا چیست؟ طرفین قرارداد مشارکت در ساخت ویلا چه کسانی هستند؟ ارکان قرارداد مشارکت در احداث ویلا  چیست؟

مشاهده
1401/10/12 10:06

قرارداد طراحی ویلا

قرارداد طراحی ویلا چیست؟ قرارداد طراحی معماری ویلا بین چه افرادی منعقد می‌شود؟ ارکان مهم قرارداد طراحی ویلا چیست؟

مشاهده
1401/10/11 14:24

نکات ضروری عقد قرارداد و چالش‌های آن

عقد قرارداد چه چالش هایی دارد؟ در هنگام تنظیم قرارداد چه نکاتی را باید رعایت نمود؟ 

مشاهده
1401/10/11 13:52

نحوه محاسبه هزینه تنظیم قرارداد

هزینه تنظیم قرارداد به چه نحو محاسبه خواهد شد؟ چه ملاک و معیارهایی جهت تعیین هزینه قرارداد وجود دارد؟

مشاهده
1401/10/11 13:36

ضروری ترین نکته ها برای تنظیم یک قرارداد فریلنسری یا دورکاری

فریلنسر کیست و چه تعهداتی دارد؟ فریلنسری یکی از ضرورت های دنیای امروز است و نمی توان از اهمیت و جایگاه آن غافل ماند.

مشاهده
1401/10/11 11:28

نحوه تنظیم قرارداد اجاره غرفه مواد غذایی

قرارداد اجاره غرفه مواد غذایی به چه معناست؟ نحوه تنظیم قرارداد اجاره سرقفلی مواد غذایی چگونه است؟

مشاهده
1401/10/11 10:53

نحوه نوشتن قرارداد اجاره سرقفلی

نحوه نوشتن قرارداد سرقفلی مغازه چگونه است؟ ارکان و مفاد قرارداد اجاره سرقفلی مغازه شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/10/10 15:34

نکات حقوقی قرارداد مدیریت ساختمان

مدیر ساختمان چه کسی است؟ وظایف مدیر ساختمان چیست؟ نکات مهم قرارداد مدیریت ساختمان شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/10/10 08:58

نحوه نوشتن قرارداد اجاره ساعتی سالن آمفی تئاتر

قرارداد اجاره ساعتی سالن آمفی تئاتر به چه معناست؟ نحوه تنظیم قرارداد اجاره ساعتی آمفی تئاتر چگونه است؟

مشاهده
1401/10/08 12:52

بررسی قرارداد برنامه نویسی

اگر ضرورت داشتن یک قرارداد دقیق را احساس می‌کنید و می خواهید که اطلاعاتی در این باره به دست بیاورید به شما پیشنهاد می‌کنیم که تا پایان این نوشتار با ما همراه باشید.

مشاهده
1401/10/08 09:03

قرارداد نظافتچی ساختمان در قالب چه قوانینی باید تنظیم گردد

مهمترین نکات قرارداد نظافتچی چه می‌باشد؟ قرارداد نظافتچی ساختمان به چه معناست؟ قرارداد استخدام نظافتچی بین چه افرادی منعقد می‌گردد؟

مشاهده
1401/10/08 08:52

نحوه نوشتن قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک چیست؟ نحوه نوشتن قرارداد اجاره به شرط تملیک چگونه است؟

مشاهده
1401/10/07 12:00

نحوه تنظیم قرارداد طراحی سایت

گسترش نیاز در زمینه اینترنت سبب شده است که تنظیم قرارداد طراحی سایت ، به یکی از نیازهای رایج در دنیای مجازی بدل شود. دلیل آن را در ادامه توضیح خواهیم داد:

مشاهده
1401/10/05 10:17

بررسی قرارداد مشارکت در ساخت و نکات حقوقی آن

در نوشتار حاضر می‌خواهیم به هر مشکل و نکته‌ی حقوقی بپردازیم که دانستن آن برای کاربران قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ضروری است.

مشاهده
1401/10/01 15:22

قرارداد مشارکت در استارت آپ ها

ماهیت قرارداد مشارکت در استارت آپ ها چیست؟ استارت آپ به چه معناست؟

مشاهده
1401/10/01 15:21

بررسی انواع قرارداد مشارکت در ساخت

انواع قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ قرار داد مشارکت در ساخت به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

مشاهده
1401/09/28 12:24

قرارداد نازک کاری ساختمان

قرارداد نازک کاری ساختمان چیست؟ ارکان مهم قرارداد اجرای نازک کاری ساختمان چه می‌باشد؟ نکات مهم در تنظیم قرارداد اجرای نازک کاری ساختمان شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/09/27 13:40

قرارداد طراحی کارت ویزیت

قرارداد طراحی کارت ویزیت چیست؟ طرفین قرارداد کارت ویزیت چه کسانی هستند؟ نحوه تنظیم قرارداد مزبور به چه نحو است؟

مشاهده
1401/09/27 13:20

با انواع مختلف اسناد عادی و ارکان قانونی آن‌ها آشنا شوید

هر کدام از دسته‌های اسناد، اعم از سند عادی و سند رسمی انواع مختلفی دارند که در این مقاله به آن‌ها اشاره خواهیم نمود.

 

مشاهده
1401/09/27 13:02

پرکاربردترین قراردادهای تجاری بین المللی

همان طور که می‌دانید، افراد گوناگون از سراسر جهان و از میان کشورهای مختلف اقدام به انعقاد این گونه قراردادهایی می‌نمایند و از این رو باید یک زبان بین المللی را برای انعقاد این گونه قراردادها در نظر بگیریم.

 
مشاهده
1401/09/27 12:59

قرارداد طراحی صحنه

نمونه قرارداد طراحی صحنه اغلب به صورت قراردادهای پیمانی و برای انجام پروژه مشخص منعقد می‌شود.

مشاهده
1401/09/27 12:30

لیست مصالح در قرارداد مشارکت در ساخت

لیست مصالح در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ متریالی که باید در قرارداد مشارکت در ساخت شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/09/27 09:40

نحوه نوشتن قرارداد املاک در بنگاه

نحوه نوشتن قرارداد املاک در بنگاه به چه صورت است؟ نکات حقوقی تنظیم قرارداد در دفتر مشاور املاک چیست؟

مشاهده
1401/09/26 12:41

قرارداد سفت کاری ساختمان

معنا و مفهوم قرارداد سفت کاری ساختمان چیست؟ ارکان مهم قرارداد سفت کاری ساختمان شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/09/24 12:55

نکات طلایی در قرارداد مشارکت سرمایه گذاری در مغازه

چه نکاتی را باید در قرارداد مشارکت سرمایه گذاری در مغازه رعایت نمود؟شرایط قرارداد مشارکت سرمایه گذاری در مغازه چیست؟

مشاهده
1401/09/24 12:54

نکات مهم قرارداد سرقفلی با توجه قانون روابط موجر مستاجر

حق سرقفلی چیست؟ انواع سرقفلی کدام است؟ 

مشاهده
1401/09/21 15:13

قرارداد طراحی ویلا از نظر انواع و سایر موارد مهم آن چگونه است؟

در قرارداد طراحی ویلا، پیش نمایش طرحی که قرار است ساخته شود به کارفرما کمک می‌کند تا آنچه که در ذهن خود پرورش داده به وقوع بپیوندد.

مشاهده
1401/09/21 09:14

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و ساز به چه نحو است؟ مراحل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/09/20 14:42

قرارداد مشارکت سرمایه گذاری در تولید

مشارکت در سرمایه گذاری چیست؟ قرارداد مشارکت سرمایه گذاری در تولید به چه معناست؟ نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری برای تولید چگونه است؟

مشاهده
1401/08/09 16:03

قرارداد طراحی بسته بندی شامل چه مواردی است

قرارداد طراحی بسته بندی محصول چیست؟ بین چه افرادی منعقد می‌گردد؟ ارکان قرارداد طراحی بسته بندی شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/08/09 12:10

قرارداد طراحی سازه نگهبان

قرارداد طراحی سازه چیست و بین چه افرادی منعقد می‌گردد؟ نکات مهم در قرارداد طراحی سازه شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/08/07 14:59

قرارداد طراحی لوگو و تمام نکات آن

نمونه قرارداد طراحی لوگو فرمی از قرارداد پیمانکاری است که بین کارفرما و پیمانکار تنظیم می‌شود.

مشاهده
1401/08/04 10:38

قرارداد پیمانکاری دکوراسیون داخلی

قرارداد پیمانکاری دکوراسیون داخلی چیست؟ طرفین قرارداد اجرای دکوراسیون داخلی چه کسانی هستند؟ ارکان مهم قرارداد مزبور شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/08/04 10:26

فسخ قرارداد پیمانکاری

فسخ قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار چه شرایطی دارد؟ فسخ قرارداد پیمانکاری توسط کارفرما چه مراحلی دارد؟

مشاهده
1401/08/04 10:25

فسخ معامله خودرو

مبایعه نامه خودرو چیست؟ نحوه فسخ معامله خودرو چگونه است؟ اسقاط کافه خیارات به چه معناست؟

مشاهده
1401/08/04 10:05

قرارداد طراحی کارخانه

قرارداد طراحی کارخانه چیست؟ طرفین قرارداد طراحی کارخانه چه کسانی هستند؟ ارکان مهم قرارداد مزبور چیست؟

مشاهده
1401/08/03 16:42

اجاره به شرط تملیک در اموال منقول

اجاره به شرط تملیک در اموال منقول به چه معناست؟ قرارداد اجاره به شرط تملیک مال منقول چه اقسامی دارد؟ 

مشاهده
1401/08/03 16:23

آشنایی با قرارداد پتینه کاری

در کتاب فرهنگ‌های تجسمی به بافت، رنگ و طرحی که روی اشیاء قدیمی در اثر گذر زمان و تاثیر عواملی چون اکسیداسیون، رطوبت و دیگر عوامل طبیعی ایجاد شده است، گفته می‌شود.

مشاهده
1401/08/03 16:15

نمونه قرارداد طراحی اپلیکیشن موبایل

طراحی اپلیکیشن موبایل چیست؟ طرفین قرارداد برنامه نویسی ios و اندروید چه کسانی هستند؟

مشاهده
1401/08/03 16:10

قرارداد طراحی صنعتی و نکات آن

نمونه قرارداد طراحی صنعتی در واقع یک عقد لازم است. در این توافق کارفرما و طراح متعهد هستند که در بازه زمانی قرارداد به تعهدات و مسئولیت‌های خود عمل کنند.

مشاهده
1401/08/03 16:03

آشنایی با قرارداد طراحی کاتالوگ

قرارداد طراحی و چاپ کاتالوگ یک قرارداد پیمانکاری است. این قرارداد از قانون مدنی پیروی می‌کند و مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شود.

مشاهده
1401/08/03 16:00

کاربرد قرارداد طراحی شبکه

نمونه قرارداد طراحی شبکه یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری است که به منظور انجام موضوع این قرارداد میان متقاضی و شخص متخصص در زمینه طراحی شبکه تهیه و امضا می‌شود.

مشاهده
1401/08/03 15:57

قرارداد طراحی تاسیسات مکانیکی

تاسیسات مکانیکی در سازه‌های مختلف مسکونی، اداری، آموزشی و فرهنگی و انواع دیگری از این نوع سازه‌ها به کار برده می‌شوند. 

مشاهده
1401/08/03 15:48

قراردادهای EPC (مهندسی، تدارکات و ساخت)

قرارداد EPC به چه معناست؟ ویژگی‌ها و اوصاف این قرارداد چه می‌باشد؟ نکات مهم قرارداد EPC چیست؟

مشاهده
1401/08/03 14:42

قرارداد طراحی هتل

قرارداد طراحی هتل، به شما این امکان را می‌دهد که با یک طراح متخصص در زمینه طراحی هتل همکاری کنید.

مشاهده
1401/08/03 14:20

قرارداد اجاره به شرط تملیک چیست؟

اجاره به شرط تملیک چیست؟ قرارداد اجاره به شرط تملیک به چه معناست؟ انواع قرارداد اجاره به شرط تملیک کدام اند؟

مشاهده
1401/08/03 14:02

قرارداد طراحی سایت وردپرس و نکات مهم آن

قرارداد طراحی سایت وردپرس چیست و طرفین آن چه کسانی هستند؟ متن قرارداد سایت وردپرس چه مفاد و ارکانی دارد؟

مشاهده
1401/08/03 13:53

قرارداد طراحی نرم افزار

استفاده از نرم‌افزارها و ساخت و به‌کارگیری آن‌ها در انواع کسب‌وکارها و استفاده افراد از آنها در زندگی روزمره خود به امری رایج تبدیل‌شده است.

مشاهده
1401/08/03 13:40

قرارداد طراحی محصول

در اغلب موارد قرارداد طراحی محصول، به صورت قرارداد پیمانکاری امضا می‌شود. به این صورت که تولید کننده محصول به عنوان کارفرما و طراح محصول به عنوان پیمانکار، طرفین قرارداد خواهند بود.

مشاهده
1401/08/03 13:35

قرارداد طراحی کتاب

از نکات حائز اهمیت در نشر، صفحه آرایی و طراحی کتاب است.

مشاهده
1401/08/03 13:03

قرارداد ساخت ماشین آلات صنعتی

قرارداد ساخت ماشین آلات صنعتی چیست و بین چه افرادی منعقد می‌شود؟ نمونه قرارداد ساخت و تولید ماشین آلات صنعتی چه ارکانی دارد؟

مشاهده
1401/08/03 12:35

مسئولیت مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

تاسیسات مکانیکی هر ساختمان بخش قابل توجهی از جمع عملیات فیزیکی و هزینه‌های ریالی آن ساختمان را شامل می شود و نظارت آگاهانه و موثر در این بخش، ضمن تضمین کارکرد مناسب دستگاه‌ها، دوام عمر آن ها را نیز در پی خواهد داشت.

مشاهده
1401/08/03 11:16

قرارداد طراحی و ساخت دستگاه

بخش‌های گوناگون صنعتی و تولیدی برای پیشبرد اهداف خود و تأمین بازار و اهداف مشتری، باید از ابزارهای مختلف و تکنولوژی بهره‌مند گردند.

مشاهده
1401/08/03 10:26

قرارداد طراحی باغ

قرارداد طراحی باغ چیست؟ طرفین قرارداد طراحی باغ چه افرادی هستند؟ تعهدات پیمانکار و کارفرما در قرارداد طراحی باغ چیست؟

مشاهده
1401/08/03 10:14

قرارداد طراحی فضای سبز

قرارداد طراحی فضای سبز چیست؟ متن قرارداد طراحی فضای سبز از چه ارکانی تشکیل شده است؟ نکات مهم آن چیست؟

مشاهده
1401/08/03 09:58

مراحل اخذ سند موتور سیکلت

مراحل دریافت سند رسمی موتورسیکلت چیست؟ مدارک موردنیاز جهت اخذ برگ سبز موتورسیکلت صفر شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/08/03 09:48

قرارداد طراحی ست اداری

علائم، سربرگ‌ها، کارت‌ ویزیت‌ها و دیگر اوراقی که در امور اداری و تجاری به کار گرفته می‌شوند به صورت اختصاصی برای آن مجموعه طراحی می‌شوند.

مشاهده
1401/08/02 15:37

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به چه معناست؟ الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه است؟ مدارک مورد نیاز جهت ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چیست؟

مشاهده
1401/08/02 12:36

آشنایی با معنا و مفهوم سند رسمی منقول و سند رسمی غیر منقول

در یکی از دسته بندی ها اموال به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می‌شوند، در این مقاله اسنادی که مربوط به این اموال می‌شوند بررسی خواهد شد.

مشاهده
1401/08/02 09:30

مدیریت پیمان درصدی چه تفاوتی با سایر قراردادهای عمرانی و ساختمانی دارد

قراردادهای عمرانی و ساختمانی از انواع مختلفی تشکیل می‌گردند که هر کدام بسته به انتخاب و نیاز طرفین قابلیت انعقاد دارند.

 

مشاهده
1401/08/02 09:22

تفاوت سند رسمی با عادی

سند چیست؟ انواع سند کدام اند؟ تفاوت سند عادی و سند رسمی در چیست؟ سند رسمی و سند عادی یعنی چه؟

مشاهده
1401/08/01 15:17

قرارداد طراحی تاسیسات برقی شامل چه موارد حقوقی می‌شود

قرارداد طراحی تاسیسات ساختمان از دسته قراردادهای پیمانکاری هستند و زیر مجموعه‌ای از قراردادهای پیمانکاری بدون مصالح می‌باشند.

مشاهده
1401/07/30 15:52

مدیریت پیمان چیست و چه قوانین و شرایطی دارد

قراردادهای عمرانی و ساختمانی انواع مختلفی دارند که یکی از آن‌ها قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان می‌باشد که دارای شرایط و قوانین منحصری می‌باشد.

مشاهده
1401/07/28 13:31

اقدامات لازم قبل از عقد قرارداد که باید بدانید!

قرارداد به چه معناست؟ مهمترین اقدامات قبل از تنظیم قرارداد چه می‌باشد؟ ضرورت مشاوره حقوقی در انعقاد قرارداد چیست؟

مشاهده
1401/07/28 12:49

نکات مهم در تنظیم قرارداد سرمایه گذاری به زبان انگلیسی

یکی از مهم ترین و پر کاربردترین قراردادهایی که این روزها در میان کاربران از رواج بسیار بالایی برخوردار است، نمونه قرارداد سرمایه گذاری است.

مشاهده
1401/07/27 14:55

قرارداد مشاوره حقوقی

همان طور که می‌دانید در امور قرارداد مشاوره حقوقی نکات زیادی نهفته است که عدم اطلاع از آن‌ها برای کسی که می‌خواهد در این زمینه فعالیت نماید دردسرهای زیادی را به همراه داشته باشد.

مشاهده
1401/07/27 11:17

پس از عقد قرارداد چه اقداماتی ضروریست؟

اگر کسب و کار شما به گونه‌ای است که ملزم به عقد قرارداد هستید باید بدانید که وقتی یک نمونه قرارداد را به امضا می‌رسانید، به این معنی است که تازه کار خود را با آن آغاز کرده اید و وارد مرحله جدیدی از زندگی حقوقی خودتان شده‌اید.

مشاهده
1401/07/27 10:45

اهمیت پیشنویس و بازنگری قرارداد

در جامعه مدرن، هر کسی از اهمیت تنظیم قرارداد خبر دارد. این روزها کمتر کسی را می‌توان یافت که بدون تنظیم قرارداد اقدام به همکاری با کسی دیگر کند یا فعالیتی را به صورت مشترک با کسی دیگر آغاز کند.

مشاهده
1401/07/27 10:40

نکاتی که درباره تنظیم قرارداد آنلاین باید بدانیم

همان طور که می‌دانید مدت زمان زیادی نیست که قرارداد آنلاین در جامعه رواج پیدا کرده است و از این رو می‌توان حدس زد که افراد جامعه اطلاعات خیلی زیادی نسبت به این موضوع ندارند.

مشاهده
1401/06/30 04:04

نکاتی مهم برای تنظیم قرارداد طراحی سایت و اپلیکیشن به انگلیسی

همان طور که می دانید این روزها عده ی زیادی علاقه مند به طراحی سایت و اپلیکیشن موبایلی دارند و در این زمینه نیز تبحر قابل توجهی دارند. این موضوع با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی های روز ، بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

مشاهده
تماس
گفتگو
x
x
گفتگوی آنلاین
پاسخگوی سوالات شما هستیم

برای دریافت پاسخ در صوت قطع ارتباط آنلاین ، لطفا با فشردن دکمه ذیل ، اعلان مروگر خود را فعال کنید.

جهت شروع گفتگو پیام خود را تایپ و ارسال نمایید ، می توانید با نگه داشتن دکمه میکروفن صدای خود را ضبط و ارسال کنید.
صبور باشید ...