1402/09/07 - 14:28

موارد ممنوعیت تنظیم سند+ نکات مهم

در این مقاله قصد داریم موارد ممنوعیت تنظیم سند و نکات مهم آن را بیان داریم:

مشاهده
1402/08/29 - 12:27

نحوه اثبات و مدارک لازم برای خلع ید چیست؟

در این مقاله قصد داریم به بررسی خلع ید، نحوه اثبات و شرایط و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/30 - 09:56

نحوه الزام به تنظیم سند ملک رهنی+ مراحل

در این مقاله قصد داریم به بررسی مراحل و نحوه تنظیم سند ملک در رهن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/27 - 12:40

همه آنچه درباره اعسار در مهریه باید بدانید!!

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات و شرایط اعسار در مهریه و موارد مرتبط با آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/22 - 14:57

کلاهبرداری فروش ملک به چند نفر (شناخت تا پیشگیری)

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات کلاهبرداری از طریق فروش ملک به چند نفر بپردازیم:

مشاهده
1402/07/22 - 10:21

7 نوع کلاهبرداری ملکی + نکات

در این مقاله قصد داریم به بررسی روش های کلاهبرداری ملک و توضیحات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/20 - 11:31

کلاهبرداری در رهن و اجاره ملک و نکات آن

در این مقاله قصد داریم به بررسی کلاهبرداری در رهن و اجاره املاک و نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/19 - 11:21

0 تا 100 کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر

در این مقاله قصد داریم به بررسی جرم کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر و نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/19 - 10:44

تنظیم سند چیست و نحوه الزام تنظیم سند ملک چگونه است؟

در این مقاله قصد داریم به بررسی تنظیم سند و نحوه الزام به تنظیم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/19 - 10:42

مراحل تنظیم و صدور سند تک برگی

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط و مراحل صدور سند تک برگی و نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/19 - 10:41

نحوه تنظیم سند انتقال اجرایی با مثال‌هایی کاربردی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم سند انتقال اجرائی و نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/19 - 10:41

نحوه تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی + مراحل

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط و نحوه تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی و نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/16 - 12:19

نحوه واگذاری ملک به فرزند

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه واگذاری ملک به فرزند بپردازیم:

مشاهده
1402/07/12 - 10:16

همه چیز درباره قرارداد صلح سرقفلی

در این مقاله قصد داریم به بررسی صلحنامه سرقفلی مغازه و مهمترین نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/12 - 08:39

تنظیم سند بدون استعلام شهرداری

در این مقاله قصد داریم به بررسی ضرورت استعلام ملک جهت انتقال سند بپردازیم:

مشاهده
1402/07/10 - 12:17

مراحل تنظیم سند رسمی برای اتباع خارجی + شرایط

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط و مراحل تنظیم سند رسمی برای اتباع خارجی بپردازیم:

مشاهده
1402/07/10 - 10:07

دعوای الزام تنظیم سند سرقفلی + مراحل و شرایط

در این مقاله قصد داریم به بررسی مراحل و نحوه تنظیم سند رسمی سرقفلی و نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/09 - 13:54

تنظیم سند زمین کشاورزی + مراحل و شرایط آن

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم سند رسمی زمین کشاورزی و مراحل آن بپردازیم:

مشاهده
1402/07/09 - 12:45

تنظیم سند رسمی ملک مشاع چگونه است؟

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم سند رسمی ملک مشاع و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/05/22 - 12:58

الزام به اخذ پایان کار در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بیان نحوه الزام به اخذ پایان کار ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1402/05/01 - 15:08

جنبه های قانونی فسخ قرارداد اجاره ملک

در این مقاله قصد داریم به بررسی جنبه های قانونی فسخ قرارداد اجاره ملک بپردازیم:

مشاهده
1402/04/31 - 17:40

آشنایی با خیار شرط

در این مقاله قصد داریم با خیار شرط در قانون و نکات مهم آن آشنا شویم:

مشاهده
1402/04/31 - 16:07

خیار عیب و تمام نکات مهم آن

در این مقاله قصد داریم به بررسی خیار عیب و تمام نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/04/31 - 15:42

آشنایی با خیار تدلیس

در این مقاله قصد داریم به بررسی خیار تدلیس و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/04/31 - 15:36

انواع خیارات در قانون به زبانی ساده

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع خیارات در قانون و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/04/25 - 15:49

مراحل دریافت سند در املاک قولنامه‌ای

در این مطلب قصد داریم مراحل دریافت سند در املاک قولنامه ای و نکات مهم آن را بیان داریم:

مشاهده
1402/04/14 - 17:24

نکات حقوقی مهم در تنظیم مبایعه نامه باغ

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات حقوقی مهم در تنظیم مبایعه نامه ملک بپردازیم:

مشاهده
1402/04/13 - 16:30

مراحل انتقال سند خانه به همسر و فرزندان

از دیدگاه حقوقی، همه افراد در صورت دارا بودن شرایط لازم می‌توانند اموال و دارایی های خود را به دیگران انتقال داده و اصطلاحا اموال خود را به نام دیگری بزنند.

مشاهده
1402/04/13 - 16:22

نحوه تنظیم مبایعه نامه زمین مشاعی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم مبایعه نامه زمین مشاعی بپردازیم:

مشاهده
1402/04/13 - 16:15

بررسی موارد و شرایط قانونی ابطال قولنامه عادی و رسمی

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط ابطال قولنامه عادی و رسمی بپردازیم:

مشاهده
1402/04/13 - 16:11

نحوه ابطال سند معارض

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه ابطال سند مالکیت معارض بپردازیم:

مشاهده
1402/04/13 - 16:05

مراحل انتقال سند زمین مسکونی

در این مقاله قصد داریم به بررسی مراحل انتقال سند زمین مسکونی به خریدار بپردازیم:

مشاهده
1402/04/13 - 16:02

آیا قولنامه ملک بدون سند اعتبار قانونی دارد

در این مقاله به این مبحث می‌پردازیم که آیا قولنامه ملک بدون سند اعتبار و وجهه قانونی دارد یا خیر؟

مشاهده
1402/04/12 - 17:56

با لایحه ابطال اسناد رسمی و اسناد رهنی آشنا شوید

در این مقاله قصد داریم با نحوه تنظیم لایحه ابطال اسناد رسمی و سند رهنی آشنا شویم:

مشاهده
1402/04/12 - 17:47

ابطال سند مالکیت باغ

در این مقاله قصد داریم شرایط ابطال سند مالکیت باغ را برای شما بیان داریم:

مشاهده
1402/04/12 - 17:41

موارد مهم که هنگام نوشتن سند عادی زمین باید به آنها توجه کنید

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم در هنگام نوشتن سند عادی زمین بپردازیم:

مشاهده
1402/04/12 - 17:20

معنا و مفهوم سند مالکیت معارض

در این مقاله قصد داریم به بررسی معنا و مفهوم سند مالکیت معارض بپردازیم:

مشاهده
1402/04/12 - 17:12

مفاد و جزئیات سند مالکیت باغ

در این مقاله قصد داریم به بررسی مندرجات سند مالکیت باغ بپردازیم:

مشاهده
1402/04/11 - 11:18

همه چیز درباره ی انواع عقد اجاره

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع قرارداد اجاره بپردازیم:

مشاهده
1402/04/07 - 17:52

مراحل سند زدن خانه در دفترخانه اسناد رسمی

در این مقاله قصد داریم مراحل سند زدن خانه در دفترخانه اسناد رسمی را بیان کنیم:

مشاهده
1402/04/07 - 17:32

نکات کاربردی که در زمان انتقال سند در دفترخانه باید رعایت کنید

در این مقاله قصد داریم نکات کاربردی در زمان انتقال سند را برای شما بیان کنیم:

مشاهده
1402/04/07 - 17:26

چگونگی استعلام اسناد رسمی ملکی

در این مقاله قصد داریم به بررسی چگونگی استعلام سند رسمی ملکی بپردازیم:

مشاهده
1402/04/07 - 17:15

شرایط سند عادی ملک

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط سند عادی ملک بپردازیم:

مشاهده
1402/04/06 - 17:57

آشنایی با مفهوم سند و انواع آن

در این مقاله قصد داریم به بررسی سند و انواع آن بپردازیم:

مشاهده
1402/04/06 - 17:41

اهمیت داشتن قرارداد تخصصی در اجرای تاسیسات برقی

در این مقاله قصد داریم به بررسی ضرورت وجود قراردادی دقیق در اجرای تاسیسات برق ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/04/05 - 17:52

بررسی قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی آب و فاضلاب

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/04/05 - 17:42

بررسی قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد تخریب ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/04/05 - 17:34

بررسی قرارداد طراحی نما ساختمان

دراین مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد طراحی نمای ساختمان و مهمترین نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/04/05 - 17:22

بررسی قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی گاز ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی گاز ساختمان و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/04/05 - 17:13

بررسی قرارداد مدیریت پیمان محوطه سازی

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مدیریت پیمان محوطه سازی بپردازیم:

مشاهده
1402/04/04 - 17:37

وظایف پیمانکار در قرارداد گودبرداری ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی وظایف پیمانکار در قرارداد گود برداری ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/04/04 - 17:16

نکات تنظیم قرارداد مدیریت پیمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی مهمترین نکات قرارداد مدیریت پیمان بپردازیم:

مشاهده
1402/04/04 - 17:06

صفر تا صد قرارداد بازسازی ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد بازسازی ساختمان و نحوه تنظیم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/04/04 - 16:55

وظایف کارفرما در قراردادهای پیمانکاری ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی وظایف کارفرما در قراردادهای پیمانکاری ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/04/01 - 14:47

انواع قراردادهای ساختمانی

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع قراردادهای ساختمانی و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/03/31 - 17:52

نکات مهم قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم در قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی بپردازیم:

مشاهده
1402/03/31 - 17:44

بررسی قرارداد اجرای ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد اجرای ساختمان و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/03/31 - 17:38

برای سرمایه گذاری در صنعت ساختمان به چه قراردادهایی نیاز داریم

در این مقاله قصد داریم به بررسی قراردادهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز بپردازیم:

مشاهده
1402/03/31 - 17:25

نکات مهم قرارداد پیمانکاری برق ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم در تنظیم قرارداد پیمانکاری ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/03/30 - 17:53

چگونه یک قرارداد هبه ساختمان را تنظیم کنیم

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم قرارداد هبه ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/03/29 - 17:26

قرارداد پیمانکاری ساختمان و وظایف یک پیمانکار

در این قرارداد قصد داریم به بررسی قرارداد پیمانکاری ساختمان و وظایف یک پیمانکار می پردازیم:

مشاهده
1402/03/01 - 17:46

شرایط انتقال ملک و مراحل آن

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط انتقال ملک و مراحل آن بپردازیم:

مشاهده
1402/02/25 - 12:36

نحوه واگذاری ملک به اعضای خانواده

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه واگذاری و شرایط انتقال ملک به اعضای خانواده بپردازیم:

مشاهده
تماس
گفتگو
x
x
گفتگوی آنلاین
پاسخگوی سوالات شما هستیم
جهت شروع گفتگو پیام خود را تایپ و ارسال نمایید ، می توانید با نگه داشتن دکمه میکروفن صدای خود را ضبط و ارسال کنید.
صبور باشید ...