1402/03/16 14:10

مراحل دریافت سند در املاک قولنامه‌ای

در این مطلب قصد داریم مراحل دریافت سند در املاک قولنامه ای و نکات مهم آن را بیان داریم:

مشاهده
1402/03/16 14:08

نحوه واگذاری ملک به فرزند

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه واگذاری ملک به فرزند بپردازیم:

مشاهده
1402/03/01 17:46

شرایط انتقال ملک و مراحل آن

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط انتقال ملک و مراحل آن بپردازیم:

مشاهده
1402/02/31 14:12

چگونه یک قرارداد هبه ساختمان را تنظیم کنیم

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم قرارداد هبه ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/02/30 12:52

همه چیز درباره ی انواع عقد اجاره

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع قرارداد اجاره بپردازیم:

مشاهده
1402/02/25 12:36

نحوه واگذاری ملک به اعضای خانواده

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه واگذاری و شرایط انتقال ملک به اعضای خانواده بپردازیم:

مشاهده
1402/02/18 13:56

تنظیم قرارداد بازسازی ساختمان به نحو مدیریت پیمان

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه بازسازی ساختمان به نحو مدیریت پیمان بپردازیم:

مشاهده
1402/02/07 14:18

جنبه های قانونی فسخ قرارداد اجاره ملک

قرارداداجاره به چه معناست؟ قرارداد اجاره بین چه افرادی منعقد می‌شود؟ نکات مهم قرارداد اجاره شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1402/01/17 10:30

نکات حقوقی مهم در تنظیم مبایعه نامه باغ

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات حقوقی مهم در تنظیم مبایعه نامه ملک بپردازیم:

مشاهده
1402/01/16 10:46

بررسی موارد و شرایط قانونی ابطال قولنامه عادی و رسمی

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط ابطال قولنامه عادی و رسمی بپردازیم:

مشاهده
1402/01/15 15:06

نحوه تنظیم مبایعه نامه زمین مشاعی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم مبایعه نامه زمین مشاعی بپردازیم:

مشاهده
1402/01/15 11:12

چگونگی استعلام اسناد رسمی ملکی

استعلام به چه معناست؟ چگونه می‌توان از سند رسمی ملک استعلام گرفت؟

مشاهده
1402/01/15 11:07

نحوه ابطال سند معارض

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه ابطال سند مالکیت معارض بپردازیم:

مشاهده
1402/01/14 15:49

آیا قولنامه ملک بدون سند اعتبار قانونی دارد

در این مقاله به این مبحث می‌پردازیم که آیا قولنامه ملک بدون سند اعتبار و وجهه قانونی دارد یا خیر؟

مشاهده
1402/01/14 14:33

مراحل انتقال سند زمین مسکونی

در این مقاله قصد داریم به بررسی مراحل انتقال سند زمین مسکونی به خریدار بپردازیم:

مشاهده
1402/01/14 12:15

معنا و مفهوم سند مالکیت معارض

 در این مقاله قصد داریم به بررسی معنا و مفهوم سند مالکیت معارض بپردازیم:

مشاهده
1402/01/14 12:12

مفاد و جزئیات سند مالکیت باغ

در این مقاله قصد داریم به بررسی مندرجات سند مالکیت باغ بپردازیم:

مشاهده
1402/01/14 12:03

مراحل سند زدن خانه در دفترخانه اسناد رسمی

در این مقاله قصد داریم مراحل سند زدن خانه در دفترخانه اسناد رسمی را بیان کنیم:

مشاهده
1402/01/14 11:41

نکات کاربردی که در زمان انتقال سند در دفترخانه باید رعایت کنید

در این مقاله قصد داریم نکات کاربردی در زمان انتقال سند را برای شما بیان کنیم:

مشاهده
1402/01/14 11:24

آشنایی با مفهوم سند و انواع آن

در این مقاله قصد داریم به بررسی سند و انواع آن بپردازیم:

مشاهده
1402/01/10 11:56

موارد مهم که هنگام نوشتن سند عادی زمین باید به آنها توجه کنید

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم در هنگام نوشتن سند عادی زمین بپردازیم:

مشاهده
1402/01/10 11:03

با لایحه ابطال اسناد رسمی و اسناد رهنی آشنا شوید

در این مقاله قصد داریم با نحوه تنظیم لایحه ابطال اسناد رسمی و سند رهنی آشنا شویم:

مشاهده
1402/01/09 16:15

ابطال سند مالکیت باغ

در این مقاله قصد داریم شرایط ابطال سند مالکیت باغ را برای شما بیان داریم:

مشاهده
1401/12/23 10:45

شرایط سند عادی ملک

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط سند عادی ملک بپردازیم:

مشاهده
1401/12/16 16:22

اهمیت داشتن قرارداد تخصصی در اجرای تاسیسات برقی

در این مقاله قصد داریم به بررسی ضرورت وجود قراردادی دقیق در اجرای تاسیسات برق ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1401/12/15 15:47

قرارداد پیمانکاری ساختمان و وظایف یک پیمانکار

پیمانکاری ساختمان به چه معناست؟ طرفین قرارداد مدیریت پیمان چه کسانی هستند؟ وظایفه یک پیمانکار ساختمان چیست؟

مشاهده
1401/12/15 13:37

اهمیت قرارداد شاسی‌کشی ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی اهمیت قرارداد شاسی کشی ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1401/12/15 10:27

بررسی قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد تخریب ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1401/12/14 13:42

بررسی قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی آب و فاضلاب

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1401/12/14 13:20

بررسی قرارداد طراحی نما ساختمان

دراین مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد طراحی نمای ساختمان و مهمترین نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1401/12/14 12:20

بررسی قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی گاز ساختمان

پیمانکاری لوله‌کشی گاز ساختمان چیست؟ قرارداد لوله‌کشی گاز ساختمان بین چه افرادی منعقد می‌شود؟ در متن قرارداد گازرسانی ساختمان چه نکات ضروری دارد؟

مشاهده
1401/12/13 16:55

بررسی قرارداد مدیریت پیمان محوطه سازی

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مدیریت پیمان محوطه سازی بپردازیم:

مشاهده
1401/11/23 10:59

انواع خیارات در قانون به زبانی ساده

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع خیارات در قانون و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1401/11/23 10:53

خیار عیب و تمام نکات مهم آن

در این مقاله قصد داریم به بررسی خیار عیب و تمام نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1401/11/23 10:41

آشنایی با خیار تدلیس

در این مقاله قصد داریم به بررسی خیار تدلیس و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1401/11/20 13:24

آشنایی با خیار شرط

در این مقاله قصد داریم با خیار شرط در قانون و نکات مهم آن آشنا شویم:

مشاهده
1401/11/18 09:45

نکات مهم قرارداد پیمانکاری برق ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم در تنظیم قرارداد پیمانکاری ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1401/11/17 14:07

وظایف پیمانکار در قرارداد گودبرداری ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی وظایف پیمانکار در قرارداد گودبرداری ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1401/11/17 13:12

وظایف کارفرما در قراردادهای پیمانکاری ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی وظایف کارفرما در قراردادهای پیمانکاری ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1401/11/17 13:05

آشنایی با انواع قرارداد لوله کشی ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع قرارداد لوله کشی ساختمان شامل آب، فاضلاب و گاز بپردازیم:

مشاهده
1401/11/11 14:55

نکات تنظیم قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد مدیریت پیمان به چه معناست؟ طرفین قرارداد مدیریت پیمان چه کسانی هستند؟ نکات تنظیم قرارداد مدیریت پیمان چیست؟

مشاهده
1401/11/04 15:00

صفر تا صد قرارداد بازسازی ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد بازسازی ساختمان و نحوه تنظیم آن بپردازیم:

مشاهده
1401/11/04 12:56

نحوه تنظیم متن قراردادهای پیمانکاری ساختمان

قراردادهای ساختمانی به چه معناست؟ انواع قراردادهای ساختمانی کدامند؟ در تنظیم قراردادهای ساختمانی به چه نکاتی باید دقت کرد؟

مشاهده
1401/11/03 11:48

انواع قراردادهای ساختمانی

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع قراردادهای ساختمانی و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1401/10/26 11:56

نکات مهم قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم در قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی بپردازیم:

مشاهده
1401/10/26 10:35

بررسی قرارداد اجرای ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد اجرای ساختمان و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1401/10/21 09:03

الزام به اخذ پایان کار در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بیان نکات مهم الزام به اخذ پایان کار ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1401/10/20 15:44

برای سرمایه گذاری در صنعت ساختمان به چه قراردادهایی نیاز داریم

سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز به چه معناست؟ چه قراردادهایی در این زمینه وجود دارد؟ چه نکاتی را باید در سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز موردتوجه قرارداد؟

مشاهده
1401/10/18 13:30

آشنایی با هشت قرارداد مهم املاک و مستغلات

در این مقاله قصد داریم شما را با 8 قرارداد ملکی مهم آشنا کنیم:

مشاهده
1401/09/22 12:57

مراحل انتقال سند خانه به همسر و فرزندان

از دیدگاه حقوقی، همه افراد در صورت دارا بودن شرایط لازم می‌توانند اموال و دارایی های خود را به دیگران انتقال داده و اصطلاحا اموال خود را به نام دیگری بزنند.

 

مشاهده
تماس
گفتگو
x
x
گفتگوی آنلاین
پاسخگوی سوالات شما هستیم

برای دریافت پاسخ در صوت قطع ارتباط آنلاین ، لطفا با فشردن دکمه ذیل ، اعلان مروگر خود را فعال کنید.

جهت شروع گفتگو پیام خود را تایپ و ارسال نمایید ، می توانید با نگه داشتن دکمه میکروفن صدای خود را ضبط و ارسال کنید.
صبور باشید ...