1401/06/16 01:12

قرارداد پیش فروش ساختمان

پیش فروش ساختمان به چه معناست؟ مزایا و معایب پیش خرید ساختمان چیست؟ چه موارد کلیدی باید در متن قرارداد پیش فروش ساختمان ذکر گردد؟ 

مشاهده
1401/06/16 03:40

قرارداد پیمانکاری ساختمان و وظایف یک پیمانکار

پیمانکاری ساختمان به چه معناست؟ طرفین قرارداد مدیریت پیمان چه کسانی هستند؟ وظایفه یک پیمانکار ساختمان چیست؟

مشاهده
1401/06/23 23:07

چگونه یک قرارداد هبه ساختمان را تنظیم کنیم؟

هبه ساختمان چیست؟ واگذاری ساختمان به دیگری چه مقررات و ضوابطی دارد؟ چه نکاتی در قرارداد هبه ساختمان باید قید گردد؟

مشاهده
1401/06/28 05:03

قرارداد پیمانکاری برق ساختمان چه نکاتی دارد؟

پیمانکاری برق ساختمان به چه معناست؟ پیمانکار برق ساختمان کیست؟ چه نکاتی در تنظیم قرارداد پیمانکاری برق ساختمان باید رعایت شود؟

مشاهده
1401/06/28 22:08

برای سرمایه گذاری در صنعت ساختمان به چه قراردادهایی نیاز داریم؟

سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز به چه معناست؟ چه قراردادهایی در این زمینه وجود دارد؟ چه نکاتی را باید در سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز موردتوجه قرارداد؟

مشاهده
1401/06/28 22:42

قرارداد اجرای ساختمان چیست؟

اجرای ساختمان به چه معناست؟ انواع قرارداد اجرای ساختمان به چه شکل است؟ چه نکاتی در تنظیم قرارداد اجرای ملک باید مورد توجه قرار گیرد؟

مشاهده
1401/06/28 22:42

انواع قراردادهای خرید و فروش ساختمان

خرید و فروش ساختمان به چه معناست؟ انواع قرارداد بیع ساختمان به چه شکل است؟ چه نکاتی در تنظیم قرارداد بیع ملک باید مورد توجه قرار گیرد؟

مشاهده
1401/06/28 23:43

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی شامل چه نکاتی است؟

انواع قراردادهای پیمانکاری چیست؟ پیمانکاری ساختمان درصدی به چه معناست؟ در متن قرارداد مدیریت پیمان ساختمان به چه نکاتی باید دقت کرد؟

مشاهده
1401/06/29 00:12

انواع قراردادهای ساختمانی

قراردادهای ساختمانی به چه معناست؟ انواع قراردادهای ساختمانی کدامند؟ درقراردادهای ملکی چه نکاتی باید رعایت شود؟

مشاهده
1401/06/29 00:53

متن قراردادهای ساختمانی را چگونه تنظیم کنیم؟

قراردادهای ساختمانی به چه معناست؟ انواع قراردادهای ساختمانی کدامند؟ در تنظیم قراردادهای ساختمانی به چه نکاتی باید دقت کرد؟

مشاهده
1401/06/29 04:13

قرارداد ساختمانی و نکات مهم آن

قرارداد ساختمانی به چه معناست؟ انواع قراردادهای ساختمانی کدامند؟ چه نکاتی در هنگام تنظیم قرارداد باید مورد توجه قرار گیرند؟

مشاهده
1401/06/29 22:20

با انواع قراردادهای اجاره ساختمان آشنا شوید!

 اجاره ساختمان به چه معناست؟ انواع قراردادهای اجاره چیست؟ چه نکاتی باید در تنظیم قرارداد اجاره باید مورد توجه قرار گیرد؟

مشاهده
1401/06/29 23:08

تعهدات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری ساختمان

قراردادهای پیمانکاری به چه معناست؟ طرفین قرارداد پیمانکاری چه کسانی هستند؟ در مدیریت پیمان، کارفرما چه تعهداتی دارد؟ 

مشاهده
1401/06/29 23:36

قرارداد بازسازی ساختمان باید شامل چه نکات حقوقی باشد؟

قرارداد بازسازی ساختمان به چه معناست؟ قرارداد بازسازی ساختمان چه نکات حقوقی دارد؟

مشاهده
1401/06/30 00:27

نکات تنظیم قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد مدیریت پیمان به چه معناست؟ طرفین قرارداد مدیریت پیمان چه کسانی هستند؟ نکات تنظیم قرارداد مدیریت پیمان چیست؟

مشاهده
1401/06/30 00:39

انواع قرارداد لوله کشی ساختمان شامل : قرارداد لوله کشی آب، فاضلاب و گاز به همراه نکات متن قرارداد اجرایی لوله کشی

لوله‌کشی ساختمان به چه معناست؟ قرارداد لوله‌کشی ساختمان بین چه افرادی منعقد می‌شود؟ متن قرارداد لوله‌کشی ساختمان شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/06/30 03:49

وظایف پیمانکار در قرارداد گودبرداری ساختمان چیست؟

گودبرداری ساختمان به چه معناست؟ قرارداد پیمانکاری گودبرداری ساختمان بین چه افرادی منعقد می‌شود؟ وظایف و تعهدات پیمانکار و کارفرما در قرارداد خاکبرداری ساختمان چیست؟

مشاهده
1401/06/31 00:04

تنظیم فرم قرارداد بازسازی کامل ساختمان به نحو مدیریت پیمان

اصولا قراردادهای بازسازی به هر نحوی، نوعی قرارداد پیمانکاری محسوب می‌شوند که راجع به پیمانکاری پیش تر توضیحاتی ارائه گردیده است.

 

مشاهده
1401/07/02 11:17

قرارداد بازسازی ساختمان چیست و چگونه قرارداد تعمیرات و بازسازی ساختمان را تدوین کنیم؟

فرم قرارداد بازسازی ساختمان، نوعی از قراردادهای پیمانکاری در زمینه عمرانی و ساختمانی است.

مشاهده
1401/07/02 14:06

قرارداد مدیریت پیمان محوطه سازی و چرایی استفاده از این قرارداد

پروژه‌های محوطه سازی یکی از متداول‌ ترین پروژه‌های عمرانی و ساختمانی هستند.

مشاهده
1401/07/04 10:03

قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی گاز ساختمان

پیمانکاری لوله‌کشی گاز ساختمان چیست؟ قرارداد لوله‌کشی گاز ساختمان بین چه افرادی منعقد می‌شود؟ در متن قرارداد گازرسانی ساختمان چه نکات ضروری دارد؟

مشاهده
1401/07/04 10:29

چه مفادی را در زمان عقد قرارداد طراحی نما ساختمان با طراح قید کنیم؟

طراحی نما به طور معمول به واسطه امضای یک قرارداد پیمانکاری می‌باشد، مسئولیت طراحی نمای ساختمان را پیمانکار به عهده می‌گیرد.

 

مشاهده
1401/07/04 11:27

قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی آب و فاضلاب

پیمانکاری لوله‌کشی آب و فاضلاب چیست؟ طرفین قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی آب و فاضلاب چه کسانی هستند؟ نکات مهم قرارداد لوله‌کشی آب شامل چه مواردی است؟

مشاهده
1401/07/04 13:55

قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

تخریب ساختمان به چه معناست؟ قرارداد تخریب ساختمان چیست؟ در تنظیم قرارداد تخریب ساختمان چه نکاتی را باید درج نمود؟

مشاهده
1401/07/06 10:06

اهمیت قرارداد شاسی‌کشی ساختمان

شاسی کشی ساختمان به چه معناست؟ طرفین قرارداد شاسی‌کشی ساختمان چه افراد هستند؟ چه نکات مهمی را در تنظیم قرارداد مذکور باید موردتوجه قرارداد؟

مشاهده
1401/07/06 12:22

اهمیت داشتن قرارداد تخصصی در اجرای تاسیسات برقی

داشتن یک قرارداد تخصصی در اجرای تاسیسات برقی چه مزایایی دارد؟ چگونه می‌توان به به یک قرارداد جامع و کامل دسترسی پیدا کرد؟

مشاهده