;
1401/08/03 11:50

قرارداد طراحی پلان

منظور از قرارداد طراحی پلان؛ قراردادی است که با مهندسان معماری در حوزه نقشه‌کشی انواع سازه منعقد می‌گردد و یکی از انواع قرارداد پیمانکاری می‌یاشد.

کارفرمایانی که در حوزه ساخت انواع سازه فعالیت می‌کنند با مهندسان نقشه‌بردار قراردادی پیمانی تحت عنوان قرارداد طراحی پلان منعقد می‌کنند. مهندسان نقشه‌بردار به عنوان پیمانکار مکلف می‌شوند به همان نحوی که مدنظر کارفرما بوده و در قرارداد ذکر شده است پروژه طراحی پلان را انجام دهند. در ادامه به ارائه شرایط قرارداد طراحی پلان خواهیم پرداخت.

نمونه قرارداد طراحی پلان چیست؟

این قرارداد از انواع قراردادهای پیمانی در حوزه ساخت و ساز است که میان کارفرما و مهندسان معماری منعقد می‌‌شود و هر کدام تکالیف و وظایفی را در مقابل دیگری بر عهده می‌گیرند. 

نمونه قرارداد طراحی پلان معماری چه قراردادی است؟

قرارداد‌ها به طور کلی به دو دسته عقود معین و نامعین تقسیم می‌شوند؛ عقود معین در قانون مدنی ذکر شده‌اند و احکام و شرایط خاص آن‌ها بیان شده است اما عقود نامعین در قانون مدنی نیامده‌اند و طرفین آن با توافق یکدیگر آن‌ را منعقد می‌کنند. شرایط و احکام عقود نامعین مطابق با توافق طرفین است.

قراردادهایی که در مورد نقشه کشی سازه‌های مختلف منعقد می‌شود از عقود نامعین است. باید به این نکته توجه شود که قراردادهای نامعین تا زمانی که مخالف با قوانین لازم‌الاجرای ایران نباشد دارای اعتبار قانونی و طرفین قرارداد مکلف به اجرای آن هستند. (ماده 10 قانون مدنی)

موضوع نمونه قرارداد طراحی پلان چیست؟

موضوع قرارداد تعهدی است که هر یک از طرفین موظف به انجام آن در قبال دیگری است.

بنابراین لازم است که شما در قرارداد، موضوع را به طور واضح، دقیق و با ذکر جزئیات مشخص کنید. در صورتی که پیمانکار و کارفرما به طور صریح و دقیق در مذکرات موضوع قرارداد توافق کرده باشند و آن را در متن قرارداد نیز ذکر کنند از بروز اختلافات احتمالی بعدی جلوگیری می‌شود. 

محل اجرای قرارداد طراحی پلان

شما پیش از انجام پروژه باید درباره مکان انجام آن با طرف دیگر توافق کنید و به طور دقیق مکان اجراء مشخص شود. در متن قرارداد نیز باید به طور کامل مکان اجرای پروژه، مطابق با توافق طرفین مشخص شود.

مشخصات فنی پروژه قرارداد طراحی پلان

مشخصات فنی پروژه و محاسبات مربوط به آن از دیگر مواردی است که باید به طور الزامی در نمونه قرارداد طراحی پلان مشخص شود. معمولا مشخصات فنی پروژه به صورت پیوست به نمونه قرارداد طراحی پلان ضمیمه می‌شود.

مبلغ قرارداد طراحی پلان و جزئیات در پرداخت آن

یکی از مهم‌ترین و قابل توجه ترین قسمت‌های اکثر قراردادها مبلغی است که در آن معین شده است. معمولا بدین صورت است که یکی از طرفین در مقابل انجام کار از سوی طرف دیگر متعهد به پرداخت مبلغی تحت عناوین مختلف مانند حق‌الزحمه می‌شود.

در مورد مبلغ پروژه و حق‌الزحمه‌ای که کارفرما متعهد می‌شود به پیمانکار پرداخت کند؛ باید میان آن‌ها توافق حاصل شود. شما باید میزان حق الزحمه و نحوه پرداخت آن را به طور دقیق در قرارداد ذکر کنید.

شما می‌توانید توافق کنید که تمام حق‌الزحمه پروژه به طور یکجا در ابتدای پروژه یا پس از خاتمه آن پرداخت شود. همچنین می‌توانید توافق کنید که در طول پروژه مبلغ حق الزحمه به طور اقساط پرداخت شود.

 

قرارداد طراحی پلان

 

مدت پروژه

شما در قرارداد طراحی پلان باید زمان شروع پروژه و خاتمه آن را به طور دقیق مشخص کنید. پیمانکار موظف است پروژه را در زمان معین شده تحویل دهد در غیر اینصورت ممکن است باعث ورود ضرر به کارفرما شود. کارفرما نیز در صورت تاخیر پیمانکار در اتمام پروژه می‌تواند جبران ضرر و زیان خود را از او بخواهد.

طرفین می‌توانند توافق کنند که مدتی پس از آغاز پروژه، قسمتی از آن اجرا شود. برای نمونه توافق می‌کنند که یک ماه پس از آغاز پروژه، سی درصد آن تکمیل شده باشد.

بنابراین لازم است که مدت پروژه به طور کامل و دقیق ذکر شود تا هیچ‌یک از طرفین ضرر نکند.

در صورتی که پیمانکار به هر علتی نتواند در بازه زمانی معین شده کار را به اتمام برساند می‌تواند با پیمانکار در خصوص تمدید مدت قرارداد توافق کند. در صورتی که توافق حاصل نشود، جریمه‌های ذکر شده در قرارداد مبنی بر تاخیر در تحویل پروژه بر ایشان تحمیل می‌شود.

شما باید درباره موضوع قرارداد با یکدیگر توافق نموده و آن را به طور دقیق در متن قرارداد ذکر کنید و باید به این نکته توجه شود که می‌توان در قرارداد متذکر شد که ابتدای مدت پروژه تاریخ امضای آن است.

تعهدات طرفین نمونه قرارداد طراحی پلان

یکی از نکات الزامی در تمام قراردادها ذکر تعهدات و تکالیف طرفین است. در قرارداد طراحی نقشه باید به طور واضح و روشن تعهدات کارفرما و پیمانکار ذکر شود.

در هنگام تنظیم قرارداد طراحی پلان طرفین باید به طور دقیق و با ذکر جزئیات انتظاراتی را که از طرف دیگر دارند بیان کنند.

شما با مطالعه دقیق تعهداتی که طرف دیگر، شما را مکلف به رعایت آن می‌داند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری می‌کنید.

برای نمونه، پیمانکار در مقابل کارفرما متعهد می‌شود شخصاً پروژه را انجام دهد و آن ‌را به شخص دیگری واگذار نکند و کارفرما نیز متعهد می‌شود مبلغ پروژه را در مدت معین شده در قرارداد پرداخت کند.

ممکن است میان شما و طرف دیگر قرارداد در مورد عدم انجام تعهد و ورود ضرر اختلافی به وجود آید. کارشناسان رسمی دادگستری پس از انجام بررسی ‌های لازم، ورود ضرر و میزان خسارت وارد شده را مشخص می‌کنند.

قسمتی از نمونه قرارداد طراحی پلان به تعهدات طرفین اختصاص داده می‌شود.

ضمانت اجرا در نمونه قرارداد طراحی پلان چیست؟

ضمانت اجرای تعهدات؛ راهکاری است که هریک از طرفین در پیش می‌گیرد تا مانع عدم انجام تعهد از سوی طرف دیگر شود.

ضمانت‌های اجرای تعهد ابتدا با توافق طرفین معین می‌شود و سپس در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

برای مثال شما میتوانید در قرارداد متذکر شوید ما به ازای هر روز تاخیر در پرداخت حق الزحمه پیمانکار، کارفرما باید مبلغی اضافه پرداخت کند و در صورت ادامه پیمانکار حق فسخ قرارداد را پیدا می‌کند.

ضمانت حسن انجام کار و تضمین حسن انجام تعهدات در فرم قرارداد طراحی پلان چیست؟

منظور از ضمانت حسن انجام کار مبلغی است که پیمانکار در ابتدای قرارداد به کارفرما پرداخت می‌کند. از این طریق کارفرما اطمینان بیشتری به پیمانکار پیدا خواهد کرد و پیمانکار نیز تمام تلاش خود را خواهد کرد تا پروژه را به نحو احسن انجام دهد و به انجام تعهداتش پایبند باشد.

ریسدگی به حل اختلاف در نمونه قرارداد طراحی پلان

در صورتی که به هر دلیل میان کارفرما و پیمانکار در خصوص قرارداد اختلافی حاصل شود طرفین می‌توانند با هدف حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند و پس از صدور رأی مناسب در این مرجع اختلافشان حل و فصل می‌شود.

همچنین شما می‌توانید در متن قرارداد شرط داوری را ذکر کنید و پس از بروز اختلاف به مراکز داوری مراجعه و اختلافتان را حل و فصل کنید. اما لازم است به این نکته نیز توجه داشته باشید که طرفین ملزم به تبعیت از رای داور هستند.

سخن پایانی

شما می‌توانید به عنوان هریک از طرفین قراردادها از طریق مجموعه وکیل‌باشی و وکلای پایه یک دادگستری مجرب حاضر در این مجموعه، به آنچه نیاز دارید برسید. مجموعه وکیل‌باشی با ارائه خدماتی نظیر تدوین فرم‌های قضایی، تدوین قرارداد و ارائه فایل های آموزشی مختلف در زمینه‌های حقوقی کنار شما است. شما میتوانید هر فرم قضایی یا قراردادی را که میخواهید به صورت سفارشی همراه با مشاوره رایگان دریافت نمایید.

title-bg

نظرات متنی

پیام های کاربران را بخوانید

افزودن نظر

FAQ

پرسش های متداول

در شرایطی که انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین مقدور نبود چه عواقبی در انتظار طرفین می‌باشد؟

اگر توانایی انجام تعهد برای هر یک از طرفین از بین برود و در آن هیچ تعدی و تفریطی وجود نداشته باشد، همچنین حادثهای خارج از اراده طرفین باعث این مسئله شود (قوه قاهره)، مسئولیتی به عهده طرفین قرارداد نمیباشد چرا که این موضوع در قرارداد تحت عنوان فورس ماژور یا قوای قاهره پیشبینی شده است.

برای آنکه هنگام بروز اختلاف زود تر به نتیجه برسیم چه راهکاری وجود دارد؟

سعی کنید در قراردادها مرجع حل اختلافات خود را داور مرضیالطرفین معرفی نمایید. چراکه هم در هزینه و هم در وقت شما صرفه جویی خواهد شد. حکم داور مانند حکم قضات لازم الاتباع است.

اگر یکی از طرفین قرارداد اطلاعاتی غیرواقعی در قسمت مشخصات وارد نمود چه راهکاری را باید پیش برد؟

زمانی که این اتفاق رخ میدهد راهکار ثابتی وجود ندارد و باید آن را با وکلای مجرب مطرح نمایید.

در نتیجه بهتر است همیشه بیشتر به دنبال پیشگیری باشیم. برای پیشگیری از این موضوع همیشه در هنگام عقد قرارداد مدارک شناسایی را بررسی کنید تا احراز هویت انجام شود. حتی میتوان کپی این مدارک را پیوست به قرارداد نمود.

تماس
گفتگو
x
x
گفتگوی آنلاین
پاسخگوی سوالات شما هستیم

برای دریافت پاسخ در صوت قطع ارتباط آنلاین ، لطفا با فشردن دکمه ذیل ، اعلان مروگر خود را فعال کنید.

جهت شروع گفتگو پیام خود را تایپ و ارسال نمایید ، می توانید با نگه داشتن دکمه میکروفن صدای خود را ضبط و ارسال کنید.
صبور باشید ...