1403/01/15 - 14:35

مدیریت پیمان درصدی و تفاوتش با دیگر قراردادهای عمرانی و ساختمانی

در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت‌های قرارداد مدیریت پیمان درصدی و تفاوتش با سایر قراردادها بپردازیم:

 

مشاهده
1402/11/28 - 16:13

قرارداد جوشکاری ساختمان و انواع پیمانکاری آن

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد جوشکاری ساختمان و نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/24 - 11:27

بررسی قرارداد مشارکت در ساخت کلینیک پزشکی

در این مقاله قصد داریم به تعریف، اهمیت و نکات ضروری قرارداد مشارکت در ساخت کلینیک پزشکی بپردازیم:

مشاهده
1402/10/24 - 11:25

نحوه نوشتن قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1402/10/18 - 09:18

چگونه یک قرارداد لام سام (lump sum) استاندارد بنویسیم؟

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد لام سام (lump sum) و مهمترین نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 16:39

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان چیست و چه نکاتی دارد؟

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد نظارت بر ساختمان و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 15:02

نکات کلیدی تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت آزمایشگاه

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مشارکت در ساخت آزمایشگاه بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:38

همه چی پیرامون قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:38

سلب حق پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه سلب حق پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:36

همه چیز درباره قرارداد مشارکت در احداث باغ

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مشارکت در ساخت و احداث باغ بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:35

چگونگی اقاله در قرارداد مشارکت در ساخت

دراین مقاله قصد داریم به بررسی نحوه اقاله قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:28

مزایای قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی مزایای قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:25

بررسی قرارداد مشارکت در ساخت تجمیعی

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مشارکت در ساخت به صورت تجمیعی بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:25

نحوه محاسبه درصد در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم نحوه تعیین و محاسبه درصد (سهم) در قرارداد مشارکت در ساخت را بررسی کنیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:24

تامین دلیل در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله به بررسی موراد مربوط به تامین دلیل در قرارداد مشارکت در ساخت خواهیم پرداخت:

مشاهده
1402/10/16 - 14:22

نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در پیمانکاری

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در پیمانکاری بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:22

شرایط صحت قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط صحت قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:22

بررسی قرارداد مشارکت در ساخت گلخانه

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مشارکت در ساخت گلخانه بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:21

آشنایی با قرارداد مشارکت در راه اندازی رستوران

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مشارکت در راه اندازی رستوران بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:21

خلع ید در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی خلع ید در قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:21

آشنایی با قرارداد مشارکت در ساخت سوله

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مشارکت در ساخت سوله بپردازیم.

مشاهده
1402/10/16 - 14:20

نحوه تنظیم قرارداد کارگزاری ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد کارگزاری ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:19

شرایط ابطال قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط ابطال قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:18

اعطای وکالت در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی وکالت در قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:18

آشنایی با قرارداد مشارکت در ساخت هتل

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مشارکت در ساخت هتل و نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:17

نکات کلیدی در تنظیم قرارداد نقشه برداری GPS

در این مقاله قصد داریم به بررسی 4 نکته مهم و کلیدی در تنظیم قرارداد نقشه برداری ساختمان GPS بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:17

خسارت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی خسارت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و نحوه جبران آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:17

تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم به بررسی تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:16

تفاوت قرارداد مشارکت در ساخت و قرارداد مدیریت پیمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت های مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 14:10

نحوه تنظیم قرارداد مشاوره ایمنی ساختمان یا HSE

در این مقاله قصد داریم نحوه تنظیم قرارداد مشاوره ایمنی ساختمان را با یکدیگر بررسی نماییم:

مشاهده
1402/10/16 - 13:59

آشنایی با قرارداد نازک کاری ساختمان

در این قرارداد قصد داریم به بررسی قرارداد نازک کاری ساختمان و نحوه تنظیم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 13:59

آشنایی با نکات قرارداد سفت کاری ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد سفت کاری ساختمان و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 13:56

نحوه تنظیم قرارداد طراحی سازه نگهبان

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد طراحی سازه نگهبان و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 13:54

آشنایی با قرارداد پتینه کاری

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد پتینه کاری و نحوه تنظیم این قرارداد بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 13:50

نحوه فسخ قرارداد پیمانکاری

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه فسخ قرارداد پیمانکاری و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 13:48

تعریف قراردادهای EPC مهندسی تدارکات و ساخت

در مقاله قصد داریم به بررسی نکات حقوقی قراردادهای EPC بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 13:48

مسئولیت مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی تعهدات مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:39

اهمیت داشتن قرارداد تخصصی در اجرای تاسیسات برقی

در این مقاله قصد داریم به بررسی ضرورت وجود قراردادی دقیق در اجرای تاسیسات برق ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:39

قرارداد طراحی تاسیسات برقی شامل چه موارد حقوقی می‌شود

قرارداد طراحی تاسیسات ساختمان از دسته قراردادهای پیمانکاری بوده و زیر مجموعه‌ای از قراردادهای پیمانکاری بدون مصالح می‌باشند.

مشاهده
1402/10/16 - 10:39

اهمیت قرارداد شاسی‌کشی ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی اهمیت قرارداد شاسی کشی ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:39

بررسی قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد تخریب ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:38

بررسی قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی آب و فاضلاب

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:38

بررسی قرارداد طراحی نما ساختمان

دراین مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد طراحی نمای ساختمان و مهمترین نکات آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:38

بررسی قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی گاز ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی گاز ساختمان و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:38

بررسی قرارداد مدیریت پیمان محوطه سازی

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مدیریت پیمان محوطه سازی بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:38

نحوه تنظیم و تدوین قرارداد بازسازی ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد بازسازی ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:38

مدیریت پیمان چیست و چه قوانین و شرایطی دارد

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط مدیریت پیمان و قوانین آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:30

تنظیم قرارداد بازسازی ساختمان به نحو مدیریت پیمان

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه بازسازی ساختمان به نحو مدیریت پیمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:30

وظایف پیمانکار در قرارداد گودبرداری ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی وظایف پیمانکار در قرارداد گود برداری ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:30

آشنایی با انواع قرارداد لوله کشی ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع قرارداد لوله کشی ساختمان شامل آب، فاضلاب و گاز بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:29

نکات تنظیم قرارداد مدیریت پیمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی مهمترین نکات قرارداد مدیریت پیمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:28

صفر تا صد قرارداد بازسازی ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد بازسازی ساختمان و نحوه تنظیم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:27

وظایف کارفرما در قراردادهای پیمانکاری ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی وظایف کارفرما در قراردادهای پیمانکاری ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:27

قرارداد ساختمانی و نکات مهم آن

دراین مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم قرارداد ساختمانی بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:27

نحوه تنظیم متن قراردادهای پیمانکاری ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تنظیم متن قراردادهای پیمانکاری ساختمان بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:27

انواع قراردادهای ساختمانی

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع قراردادهای ساختمانی و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:27

نکات مهم قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم در قرارداد پیمانکاری ساختمان درصدی بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:26

انواع قراردادهای خرید و فروش ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع قرارداد خرید و فروش ساختمان و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:26

بررسی قرارداد اجرای ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد اجرای ساختمان و نکات مهم آن بپردازیم:

مشاهده
1402/10/16 - 10:22

نکات مهم قرارداد پیمانکاری برق ساختمان

در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم در تنظیم قرارداد پیمانکاری ساختمان بپردازیم:

مشاهده